Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: Blovstrød Skole har brug for bygningsvedligehold

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, Konservative - Skovmarken 12, Blovstrød

debat 'Grundlaget for Blovstrød Skole er genskabt', står der i budgetforliget, som er indgået af et mindretal.

Det er positivt, at budgetforligspartierne anerkender, at beslutningerne om udbygning af Blovstrød (truffet under det tidligere byråd, da det havde konservativ ledelse) sikrer elevgrundlaget for Blovstrød Skole. Det er en væsentlig pointe. Enhver snak om skolelukning er væk.

Desværre indeholder budgetforliget også en besparelse på 1 mio. kr. på bygningsvedligehold. Det kan ramme skolerne. Blovstrød Skole er allerede ramt af problemer med indeklimaet. Da det var varmt måtte en del af undervisningen gennemføres udendørs (indeklimaet var ikke i orden for hverken elever eller lærere). Det var ikke et enkeltstående tilfælde på grund af sommervarme. Nej, ventilationen kan simpelthen ikke følge med så elever og lærere har et ordentligt arbejdsmiljø.

Der har også været rotter i skolekøkkenet.

Det er rigtig godt, Blovstrød Skole kom tilbage på sporet. Det skyldes byrådet udviste rettidig omhu. Der ligger en opgave forude for byrådet med at sikre den gode kurs bliver fastholdt og tingene ikke kører af sporet.

Publiceret 21 October 2019 13:15