Viggo Janum.

Viggo Janum.

DEBAT: Vores Allerød og budgetforliget

Viggo Janum, Vores Allerød - Kirkevænget 7, 3450 Allerød

debat Vores Allerød gik til valg på at sikre kernevelfærd til familier og borgere i Allerød, uafhængigt af tidligere magtkampe, landspolitik og ideologier. Vi arbejder for en god og åben dialog i byrådet, med fokus på udviklingen af Allerød. Ud fra en samlet vurdering af roser og torne er Vores Allerød med i budgetforliget. I et forlig må alle bøje sig for at skabe et bredt og solidt flertal. Hvert parti kæmper for sit og må vurdere, hvornår der ikke kan bøjes mere.

For Vores Allerød har det været vigtigt at få følgende roser med i budgettet: God sammenhæng mellem vision, konstituering og budget, flere investeringer på institutions- og skoleområdet, normeringer fastholdes, tilskud til MiniSFO på privatskoler, tilskud til lejrskoler fastholdes, sampasning i sommerferier og musikskolen beskæres ikke, Allerødordningen fastholdes, ny pulje til svagt stillede ældre, fortsat værdighedsmidler til normeringer på ældreområdet, flere midlertidige pladser og nyt plejecenter i 2025, erhvervskonsulent fastholdes, fredning ved Bastrup, investeringer i bymidten og til cykelstier, gennemgang af kommunens forbrug af konsulenter samt gennemgang af kommunens bygninger med henblik på at reducere udgifter til vedligeholdelse, skatten holdes i ro samtidig med at vi fastholder en god kassebeholdning og et budget i balance.

Vores Allerød ser også torne i budgettet: Manglende flertal for det fremlagte forlig, manglende afklaring omkring evt. varmtvandsbassin samt bortfald af klippekort til ældre, der nu selv må betale for frisør, ekstra rengøring o.l.

Tak til øvrige partier for nogle konstruktive forhandlinger med god stemning og gensidig respekt. Samlet set et godt budget, som Vores Allerød gerne vil tage medansvar for.

Publiceret 21 October 2019 10:03