John Damm Scheuer.

John Damm Scheuer.

DEBAT: Fra klimavalg til 'business as usual'?

John Damm Scheuer, næstformand, Alternativet Allerød

debat Set i lyset af det just overståede klimavalg til Folketinget er det skuffende, at det netop vedtagne budgetforlig imellem Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten ikke indeholder nogen overvejelser om - endsige afsætter økonomiske midler til - iværksættelse af klima-relaterede tiltag i Allerød Kommune.

Det tidligere udsendte budgetforlig imellem Venstre, Blovstrødlisten, SF, Vores Allerød og Radikale Venstre fremstod også i vidt omfang som 'business as usual'.

I Alternativet mener vi, at der bør afsættes midler til at iværksætte eller som minimum undersøge teknologiske, økonomiske og organiseringsmæssige tiltag, der kan føre til, at kommunen på længere sigt kan nedbringe sin klimabelastning.

Kan kommunal el- og varmeproduktion baseret på lokal sol-, vind- og jordvarmebaserede løsninger føre til både reduceret klimabelastning og økonomiske besparelser, der kan anvendes til øget velfærd samt på skole- og ældreområdet?

Hvad vil en omlægning af alle kommunale indkøb i bæredygtig og økologisk retning koste kommunen, og vil den kunne understøtte lokale landmænd, der står for lokal økologisk og bæredygtig produktion af landbrugsvarer?

Hvilke energibesparelser og merprovenu til velfærd kan opnås igennem isolering og intelligent styring af strøm, vand og varme i kommunens bygninger? Hvad er mulighederne for etablering af busforbindelser betjent af el- eller brintdrevne busser? Hvordan kan Allerød Kommune sikre, at fremtidige byggerier i kommunen laves af bæredygtige materialer, og er der muligheder for etablering af nul-energi huse i den forbindelse?

Alle disse mulige løsninger og mange flere kunne der investeres i eller i det mindste afdækkes viden om, så vi ved, hvad mulighederne er.

Når budgetforligene ikke nævner disse ting kan det selvfølgelig være fordi, at alle disse muligheder allerede er blevet undersøgt af partierne og forvaltningen på rådhuset og der ligger en plan? Men ligger der ikke en sådan plan, bør partiernes og forvaltningens klima-politiske ambitioner opjusteres. Alternativet støtter de forslag, som er fremsat af Konservative, Socialdemokratiet og Enshedslisten i forhold til de i budgetforliget nævnte områder og mener, at en lille stigning i grundskylden er en lille og overkommelig pris at betale for disse velafbalancerede tiltag. Men lad os beslutte at være visionære her i Allerød i forhold til den klima-politiske dagsorden! Lad os udforske mulighederne sammen!

Publiceret 31 October 2019 10:03