DEBAT: Fører Boligkontoret Danmark og Lillerød Boligforenings hovedbestyrelse dobbelt bogholderi?

Poul Andersen, Rugvænget 6, 3450 Lillerød

Ifølge Boligkontoret Danmarks/Lillerød Boligforenings hovedbestyrelses egne tal er den nuværende m2 pris i foreningens afdeling 5, Rugvænget/Sydvænget 857 kr. pr. m2.

I boligen Rugvænget 6, hvor vi bor, burde huslejen derfor i dag ligge på kr. 5.570,- for vores bolig, som er på 78 m2, men vi betaler kr. 6.729, - altså 1.159 kr. mere i månedlig leje end vi burde ifølge administrationens egne oplysninger. I huse på 65 m2 bør lejen ifølge Boligkontoret Danmarks/Lillerød Boligforenings hovedbestyrelses oplysninger være på kr. 4.642 pr. måned.

Jeg vil derfor opfordre samtlige lejere i Lillerød Boligforenings afd. 5, Rugvænget/Sydvænget til, ud fra ovenstående oplysninger, at tjekke deres huslejeindbetaling og se hvor meget de betaler for meget pr. måned og efterfølgende kræve en forklaring fra de ansvarlige (Lillerød Boligforenings hovedbestyrelse, Boligkontoret Danmark, Tilsynsførende med almene boliger i Allerød kommune byrådet/kommunalbestyrelsen).

Publiceret 01 November 2019 19:15