DEBAT: Udskyd udbygningen af Mungo Park og saml bibliotek og teater i et nyt Kulturcenter

Jørgen Kamstrup, Kratbjergvej 10

Af den af byrådet vedtagne Helhedsplan for Bymidten fremgår det, at biblioteket skal flyttes til en ny stor 4-etagers bygning på hjørnet af Frederiksborgvej og Amtsvej. Det vil derfor være naturligt også at flytte teater, biograf, cafe og øvrige kulturelle aktiviteter hertil.

Allerød vil herved få et stærkt, bæredygtigt medborger- og kulturhus, der virkelig kan samle og give mulighed for fællesskab. Kik på kulturhavn Gilleleje som forbillede.

Allerød er desværre kendetegnet ved små adskilte idræts- og kulturaktiviter, der kun - måske i Lyngehallen - er tilstrækkeligt store til at understøtte det sociale miljø i form af cafe med videre.

Der hvor Mungo Park ligger kan der bygges et stort underjordisk og overjordisk parkeringshus, så vi undgår de uhyggelige parkeringskældre.

Et samlet nyt medborgerhus med bibliotek og teater med mere er en fantastisk chance for det kulturelle liv i Allerød. Så kære byråd, stop projektet så vi får noget, der er meget bedre.

Publiceret 06 November 2019 00:00