Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: Konservative vil Allerød

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, K

Konservative vil Allerød. Derfor havde vi klare budgetønsker som bidrager til at fastholde og udvikle det fantastiske Allerød vi kender.

I budgetforliget som af byrådet blev vedtaget som Allerøds budget for 2020 fik vi opbakning til fire af punkterne: Styrkelse af Allerød-ordningen, der får et markant løft i forhold til i dag og forhåbentlig peger i retning af, at vi også i fremtiden vil satse på vores stærke foreningsliv. Det grønne Allerød og klima har en markant placering i budget 2020. Vi får – i øvrigt efter konservativt input – ladestandere til el-biler i bymidten. Allerød tager klimaet alvorligt.

Fredning af området nord for Bastrup Sø stod også på den konservative budget-ønskeliste. Det glæder mig, at et bredt flertal i byrådet vedtog forslaget om fredning (19 ud af 21 stemte for, kun 2 fra V stemte imod).

Det lykkedes også at fastholde budget til bygningsvedligeholdelse. Nogen er måske forvirrede, men bygningsvedligeholdelse er også kernevelfærd. Forklaring: Fra vores bygninger leveres kernevelfærd til borgerne. Vedligeholdelse af vores bygninger er forudsætningen for at Allerøds medarbejdere har et sundt arbejdsmiljø og at miljøet for vores børn, unge og ældre er godt.

Vi fik et budgetforlig med et flertal bag. Det har givet anledning til kritik af konservative, at vi hæver grundskylden med 8,7 mio. (90,- kr. pr. måned pr. husstand). Et lille beløb sammenlignet med de 227 mio. kr., vi betaler til den kommunale udligning hvert år. Den pris var vi villige til at betale for at bevare det Allerød vi kender. Vi sætter nemlig Allerød højt og er klar til at finde løsninger, så vi kan passe på det Allerød vi kender og holder af.

Publiceret 11 November 2019 00:00