Foto af nogle af initiativtagerne til Allerød Privatskole. Fra venstre er det Michael Nørregaard, Kim Zillo Rokamp, Thomas Vesterholt og Pil Rasmussen.

Foto af nogle af initiativtagerne til Allerød Privatskole. Fra venstre er det Michael Nørregaard, Kim Zillo Rokamp, Thomas Vesterholt og Pil Rasmussen.

Nu begynder indskrivningen til privatskolen

Efter otte måneder med en opskrivning til ventelisten, skal interesserede nu indskrive sine børn på skolen

Af
Tekst og foto: Mads Hussing

Der er omkring 450 børn, der er blevet skrevet op på ventelisten til Allerød Privatskole. Nu venter indskrivningen til skolen, hvor børnene på ventelisten får muligheden for at sige ja eller nej til en plads på den nye skole til det kommende skoleår.

Siger børn og forældre ja til en plads på skolen, så bliver de indkaldt til en samtale med skolens ledelse, hvor forældrenes og skolens forventninger til hinanden skal afstemmes.

Hvis man ikke benytter sin mulighed for indskrivning, så beholder man foreløbig sin plads på ventelisten, men den aktuelle mulighed for indskrivning til det kommende skoleår gives til en anden, og man risikerer, at der ikke er flere pladser tilbage, hvis man efterfølgende gerne vil på Allerød Privatskole, forklarer initiativtagerne bag privatskolen.

Det kommer til at koste 10.000 kroner per familie at få sine børn indskrevet på skolen. Det er et depositum, der bliver betalt tilbage til forældrene, når deres sidste barn forlader skolen.

"Det er et beløb, der lægger sig op af det, andre skoler tager," forklarer initiativgruppen til Allerød Privatskole - og er en udløber af, at der er mange omkostninger forbundet med en opstart, men også for at kunne måle opbakningen til den kommende privatskole og på den måde kvalificere antal indskrevne overfor antal opskrevne elever på ventelisten.

Denne kvalificering af data er også nødvendig overfor investorer, udlejere, en kommende skoleleder og for forældre og børn med ønske om at gå på skolen.

"Vi ansætter en meget dygtig skoleleder"

"Vi skal vise over for udlejer af bygningerne, forældrene og den nye skoleleder, at der er økonomi bag, og der er opbakning til skolen," fortæller initiativtagerne, der taler meget begejstret om ansøgerfeltet til jobbet som skoleleder for Allerød Privatskole.

"De er meget kompetente. Det er et meget stærkt felt, og det er svært at vælge. Ansøgerne er på et meget højt niveau, og det er vi meget taknemmelige for. Vi kommer til at ansætte en rigtig dygtig skoleleder," siger gruppen.

Der har været holdt samtaler med en række kandidater til skolelederjobbet, og privatskolen forventer at træffe en afgørelse i denne uge, om hvem der går videre til næste runde.

Næste runde bliver afholdt i slutningen af januar, og en endelig afgørelse forventes at blive meldt ud i slutningen af februar.

Vil gerne hjælpe kommunen

Folkene bag privatskolen vil gerne hjælpe kommunen i debatten om den kommende skolestruktur.

"Kommunen planlægger strukturen, uden at regne med privatskolen. Nu kommer muligheden for at kvalificere skolestrukturdebatten. Vi vil gerne hjælpe kommunen med at lægge tallene frem. Det har vi tilbudt dem flere gange, og tilbudet står der stadigvæk," siger gruppen.

Faglighed

Initiativtagerne gør meget ud af fagligheden i den kommende privatskole.

Det kommer til udtryk ved, at lærerne kommer til at undervise i deres linjefag, da skolen mener, at respekten for lærerens valg af linjefag giver engagerede lærere med fagligt overskud.

Lærerne vil være ambitiøse på elevernes vegne, og lærerne holder sig løbende orienteret om den faglige udvikling inden for deres kompetenceområder. Der bliver stillet krav fra skolens side til både elevernes faglige engagement og arbejdsindsats. Skolen vil udvikle den enkelte elev så meget som muligt.

Der bliver også stillet krav til hjemmet, da man fra skolens side forventer, at der vil blive ydet den nødvendige støtte til eleven i forbindelse med skolearbejdet. Der vil bliv givet udtalelser om elevernes arbejdsindsats i 0. til 2. klasse og fra 3. klasse får de karakterer.

Timerne

Helt fra 0. klasse undervises børnene i blandt andet dansk, matematik, musik og idræt.

Naturfag og engelsk bliver der undervist i fra 1. klasse, mens fra 3. klasse kommer fysik, biologi og geografi som selvstændige fag på skemaet.

Tysk eller fransk bliver udbudt fra 5. klasse, mens understøttende undervisning ikke tilbydes på Allerød Privatskole.

Der er lektiecafé i ydertimerne, og det er valgfrit, om man vil møde op der. De kommende elever vil komme på lejrskole i et engelsksproget land i 7. klasse, og i 8. klasse gennemføres en lejrskole som sprogskole ud fra elevens andet sprogfag.

Publiceret 19 January 2016 07:00