Temafoto.

Temafoto.

Unge i Allerød skal lære at tackle angst og depression

Allerød Kommune udvalgt til at afprøve indsats rettet mod unge med angst og depression

Af
Mads Hussing

Hele 38 kommuner har ansøgt om at deltage i udvikling og afprøvning af Komiteen for Sundhedsoplysnings nye indsats “LÆR AT TACKLE angst og depression for unge”, hvor Allerød er blandt de 10 kommuner, som er med i projektet.

“Som borgmester i Allerød glæder det mig, at vi er blandt de første kommuner, der får lov til at udvikle på et så vigtigt område,” siger borgmester Jørgen Johansen og fortsætter:

“At der er så mange kommuner, som har ansøgt, viser det store behov for indsatser på området, fordi antallet af unge med mentale sundhedsudfordringer stiger.”

Komiteen for Sundhedsoplysning oplyser, at indsatsen udvikles på baggrund af, at alt for mange danske unge har det mentalt dårligt, og at psykiske lidelser som angst og depression i aldersgruppen 15-25 år er stigende.

Angst og depression kan blandt andet medføre, at de unge har svært ved at komme i gang med – og gennemføre – en uddannelse. Dette har både konsekvenser for deres eget liv og for samfundet.

“Med det massive pres, der er på vores unge i dag til både at klare sig godt på uddannelse, have et relevant fritidsjob, helst også lave frivilligt arbejde og oveni have et alsidigt og socialt fritidsliv, er der ikke noget at sige til, at vi ser en stigende tendens til psykiske lidelser hos de unge,” siger formand for Børn- og Skoleudvalget Miki Dam Larsen og fortsætter:

“Denne her indsats er både relevant og vigtig. Derudover taler den direkte ind i Allerød Kommunes egen udviklingsstrategi, som bygger på vores analyser af de specialiserede områder. Indsatsen har nemlig både fokus på det forebyggende og på en empowerment tilgang, hvor de unge har langt større indflydelse – og ikke mindst hvor unge er med til at undervise andre unge.”

I projektet vil Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med kommunerne afprøve indsatsen “LÆR AT TACKLE angst og depression” blandt unge, der har symptomer på angst eller depression. Målet er at styrke de unges mentale helbred, reducere deres symptomer og understøtte deres motivation for at begynde på eller gennemføre en uddannelse eller et arbejde.

“Det her projekt har samme tilgang til borgeren som Allerød Kommunes frikommune-forsøg har. Det betyder, at vi også i denne indsats kan tilrettelægge arbejdet langt mere helhedsorienteret og med vægten lagt på, at borgerens skal være med i processen,” siger formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget Olav B. Christensen og understreger:

“Det er nemlig uhyre vigtigt, at vi tilrettelægger arbejdsgange og sagsbehandling således, at tiltag og aktiviteter blive planlagt i ét samlet forløb, der er målrettet den enkelte borger, familien og det netværk, som borgeren er en del af.”

Olav B. Christensen ser frem til at se, hvilken effekt projektet vil have på de unge mennesker.

“Hvis Allerød Kommune kan være med til at skabe bedre rammer for vore unge borgere, som bakser med psykiske problemer har vi gjort et væsentligt stykke arbejde,” siger Olav B. Christensen.

null

Publiceret 09 May 2017 09:45