“Det er livsomvæltende at få en demenssygdom, og det berører livet på alle områder. Også for familien. Derfor skal vi alle sammen blive bedre til at opdage demens hos mennesker, vi møder, og være med til at hjælpe, hvor vi kan. Det gælder også, når vi skal indrette det offentlige rum,” siger Ældreminister Thyra Frank.

“Det er livsomvæltende at få en demenssygdom, og det berører livet på alle områder. Også for familien. Derfor skal vi alle sammen blive bedre til at opdage demens hos mennesker, vi møder, og være med til at hjælpe, hvor vi kan. Det gælder også, når vi skal indrette det offentlige rum,” siger Ældreminister Thyra Frank.

Allerød og syv andre kommuner får penge til demensvenligt Nordsjælland

Pengene kommer fra Sundheds – og Ældreministeriet

Otte kommuner er gået sammen i et partnerskab for at skabe et demensvenligt Nordsjælland, og nu kommer der penge til projektet fra Sundheds – og Ældreministeriets pulje til et mere demensvenligt Danmark.

Kommunerne er Allerød, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Gribskov.

Demens er en alvorlig lidelse. Det anslås at mere end 70.000 danskere lever med demens. Og antallet stiger. Alligevel mangler der viden om sygdommen, der kan være med til at støtte og hjælpe demensramte med en bedre hverdag i byrummet og i lokalmiljøet.

“Det er livsomvæltende at få en demenssygdom, og det berører livet på alle områder. Også for familien. Derfor skal vi alle sammen blive bedre til at opdage demens hos mennesker, vi møder, og være med til at hjælpe, hvor vi kan. Det gælder også, når vi skal indrette det offentlige rum,” siger Ældreminister Thyra Frank.

De otte kommuners projekt forløber i to spor: Det ene er oplysningskampagner og –aktiviteter rettet mod eksempelvis politi og butikspersonale, som møder mennesker med demens i hverdagen, og det andet spor er inkluderende fællesskaber for mennesker med demens og deres pårørende i frivilligcentre samt læringsforløb i skoleklasser. De nordsjællandske kommuner får 3,7 mio. kr. til at gå videre med partnerskabet.

“Vi giver penge til nogle rigtig gode projekter, som vil styrke den lokale viden og forståelse for demens. Flere vil blive i stand til at fange signalerne og vil kunne hjælpe og støtte bedre. Så når mennesker med demens færdes i det lokale supermarked, i byrummet eller i idrætsklubben, så vil de være mere trygge,” udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Som et led i den nationale demenshandlingsplan uddeler Sundhedsministeren og Ældreministeren 25 mio. til projekter, der kan være med til at gøre hverdagen nemmere for mennesker med demens ved at udbrede mere viden om demens og udvikle indretningen af det offentlige rum.

Publiceret 20 September 2017 14:30