Students at the lesson in the college

Students at the lesson in the college

Rapport slår fast:

Høj kvalitet i Allerøds folkeskoler

Ifølge en ny kvalitetsrapport ligger folkeskolerne i Allerød i top i forhold til resten af landet på stort set alle de målte parametre

Af
Helene Stolle

Eleverne i de lokale folkeskoler i Allerød klarer sig godt. Faktisk så godt, at Allerøds skoler ligger godt til i toppen blandt alle landets skoler. Det oplyser Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Kvalitetsrapporten, som netop er blevet fremlagt for Børne- og skoleudvalget, viser både, at eleverne klarer sig godt rent fagligt og trives samtidig. Karaktergennemsnittet for 9. klasserne er 8,2 mod landsgennemsnittet på 7,1, og hele 96 procent af alle eleverne siger, at de trives godt. Det placerer Allerød Kommune på en 7. plads på landsplan, når det gælder trivslen.

Fik du læst: Video: Allerød Privatskole sender publikum på en tidsrejse

Det er ikke kun i folkeskolen, at Allerøds børn og unge klarer sig godt. Rapporten viser nemlig, at de unge klarer overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne rigtig fint, og det skaber politisk glæde.

“Vi kan se, at 15 måneder efter de unge afslutter deres 9. klasses afgangsprøve, er de allerede i fuld gang med en ungdomsuddannelse - og det er vel at mærke med rigtig gode faglige præstationer og en høj trivsel i bagagen”, siger Nikolaj Rachdi Bührmann, der er formand for Børne- og Skoleudvalget og understreger, at han er meget tilfreds med resultaterne.

”Jeg kan kun være tilfreds med, at kommunens folkeskoler leverer så flotte resultater – både fagligt og i forhold til trivslen i en tid med strukturændringer på skoleområdet, en folkeskolereform og andre spændende og nødvendige udviklingsprocesser at forholde sig til”, siger han.

Fokus på dreng-pige-forskelle

Trods de gode resultater er der ifølge kvalitetsrapporten også en række områder, som skolevæsnet i Allerød skal rette fokus på. Det gælder dels elever med særlige behov, dels forskellene på piger og drenge.

Fik du læst: Allerød hyldede unge sportstalenter

Rapporten viser nemlig, at der er dobbelt så mange piger end drenge, der er bange for at blive til grin i skolen. En tendens der er gældende i hele landet, men som Børne- og Skoleudvalget allerede har fokus på.

“Vi er optagede af, hvordan vi styrker pigernes sociale trivsel og øger drengenes læringsmæssige udbytt. Her kommer kommunens nye fælles børne- og læringssyn ind med en samlet strategi og retning for, hvordan vi bliver bedre til at gribe udfordringer som disse an - og det vil vi også gerne i dialog med bestyrelser, ledere og medarbejdere om”, gør Nikolaj Rachdi Bührmann det klart i pressemeddelelsen fra kommunen.

Om kvalitetsrapoorten

Det er et krav i folkeskoleloven, at kommunerne udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år, ligesom selve kravene for udarbejdelse af rapporten findes i samme lovgivning samt i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. 

Kvalitetsrapporten er et kommunalt redskab til mål- og resultatstyring, som skal understøtte evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Kvalitetsrapporten bruges således som et aktivt redskab og vægter særligt de igangværende pædagogiske udviklingsprojekter.

Kvalitetsrapporten har været i høring i samtlige skolebestyrelser, og tilbagemelding har været positiv.

Du kan læse hele kvalitetsrapporten for skolerne i Allerød Kommune i referatet for Børne- og Skoleudvalgets seneste møde på alleroed.dk under 'Politik/Dagsordener og referater'

Publiceret 10 March 2018 05:00