"Det bliver tydeligere og tydeligere, at byrådet burde have nedlagt et paragraf 14-forbud samt have iværksat en uvildig undersøgelse af hele Farremose-sagen," siger Erik Lund.

Erik Lund: "Det lugter i Farremosen"

Det konservative byrådsmedlem har bedt borgmester og forvaltning om en redegørelse

Af
Michael Braunstein

farremosen "Hver dag bringer nye oplysninger frem i sagen om erhvervsbyggerierne i Farremosen, og lugten bliver værre og værre."

Sådan siger det konservative byrådsmedlem, Erik Lund, der nu har bedt borgmester og forvaltning om "en grundig redegørelse for, at virksomheder der udgør en trussel mod grundvandet, efter forvaltningens opfattelse, alligevel kan etablere sig på området i Farremosen, når Miljø- og fødevareministeren så klart skriver, at det kan de ikke."

Svar fra minister

Baggrunden er, at Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i et svar til formanden for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg, Pia Adelsteen, ifølge Erik Lund blandt andet har skrevet:

'Af Allerød Kommunes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanen fremgik følgende: 'Tillæg nr. 9 til Allerød Kommunes Kommuneplan 2013 for et erhvervsområde ved Farremosen har til formål at udlægge området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og logistikvirksomheder' samt 'Der kan inden for området ikke etableres: Virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet, boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.''

'Såfremt virksomhedstyper og anlæg i planområdet medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, skal det være godtgjort i en såkaldt grundvandsredegørelse. Miljøstyrelsen har ikke bedt Allerød Kommune om en grundvandsredegørelse, da det fremgår af planerne, at der ikke inden for området kan etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet.'

'Det er kommunens vurdering, hvorvidt arealanvendelsen medfører forurening af grundvandet. Kommunerne er selv ansvarlige for at administrere i overensstemmelse med de vedtagne planer, når planforslagene efter den offentlige høring er politisk vedtaget.'

"Burde have nedlagt paragraf 14-forbud"

"Den type af virksomhed, som er specificeret ved Unicon, Pankas, Remco, Nordisk Disel, DHL Logistikterminal og SCT inklusiv et lastbilværksted er alle virksomheder, der er på Miljøstyrelsens forbudsliste over virksomheder, som udgør en trussel mod grundvandet," siger Erik Lund og tilføjer:

"Det bliver tydeligere og tydeligere, at byrådet burde have nedlagt et paragraf 14-forbud samt have iværksat en uvildig undersøgelse af hele Farremose-sagen."

Publiceret 13 September 2018 09:54