20 ud af byrådets 21 medlemmer står bag budgettet for de kommende år i Allerød. Torsdag morgen mødtes gruppeformændene med borgmester Karsten Längerich til et pressemøde om budgettet. Foto: Helene Holm Stolle

20 ud af byrådets 21 medlemmer står bag budgettet for de kommende år i Allerød. Torsdag morgen mødtes gruppeformændene med borgmester Karsten Längerich til et pressemøde om budgettet. Foto: Helene Holm Stolle

Bredt forlig bag budgettet: Fokus på børn og ældre

20 ud af de 21 medlemmer af byrådet i Allerød står bag budgettet for de kommende år

Af
Helene Holm Stolle

Torsdag morgen blev der holdt pressemøde på Allerød Rådhus, og det var med smil, at borgmester Karsten Längerich (V) tog imod - både sine byrådskolleger og pressen. Der har nemlig været god opbakning til hans budgetforslag, og de seneste ugers forhandlinger har da også resulteret i, at det kun er Enhedslisten, der har meldt sig ud af budgettet. Resten af byrådet er nået til enighed om de økonomiske prioriteringer i kommunen.

Det betyder, at både Socialdemokratiet, Konservative, SF, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød står sammen med Venstre om budgettet for de kommende otte år.

Der er især fokus på den borgernære velfærd - børn og ældre - i budgettet, og der er sat mange penge af til investeringer i skoler og daginstitutioner, ligesom der også vil blive investeret i ældreområdet. Men budgettet indeholder også en række besparelser - og det er ifølge Karsten Längerich ikke en sjov opgave.

"Det er aldrig sjovt at finde besparelser, men jeg synes, vi har formået at finde mulige besparelser på områder, hvor det kommer til at gøre mindst ondt", siger Karsten Längerich og understreger, at det betyder, at der ikke skæres i ældreplejen, normeringer i dagtilbud, i undervisningen og trivslen i skolerne samt i kommunens miljøarbejde eller i støtten til kommunens svageste borgere.

Alligevel skal der findes besparelser for 14 millioner kroner, hvoraf fire millioner kroner ved såkaldte effektiviseringer og 10 millioner kroner ved serviceændringer.

Men selvom der skal spares, skal Allerød fortsat udvikles, og der er i budgettet afsat 491 millioner kroner til investeringer i en langsigtet udvikling af kommunens fysiske rammer. De penge er disponeret med 234 millioner kroner til børne- og skoleområdet, 73 millioner kroner til sundheds-, velfærds- og beskæftigelsesområdet, mens der er disponeret 166 millioner kroner til teknik-, erhverv-, plan- og miljøområdet og 19 millioner kroner til kultur- og idrætsområdet.

"Det er et rigtig godt budget, vi er nået frem til", slår karsten Längerich fast og understreger, at det glæder ham, at der har været et godt samarbejde i forhandlingerne.

"Vi har arbejdet mod et fælles mål om at få udarbejdet et forlig, som både er retningsgivende for byrådets arbejde mange år frem og samtidig skaber et ansvarligt budget i balance".

Det endelige budget bliver vedtaget af byrådet den 9. oktober 2018.

Publiceret 20 September 2018 11:27