'I forbindelse med planstrategiarbejdet vil byrådet planlægge for boligudbygningen, og hermed få et bredere overblik over kommende mulige jordsalg til boligudbygning samt tidshorisonten herfor,' lyder det fra partierne bag budgetforliget. Foto: Michael Braunstein

'I forbindelse med planstrategiarbejdet vil byrådet planlægge for boligudbygningen, og hermed få et bredere overblik over kommende mulige jordsalg til boligudbygning samt tidshorisonten herfor,' lyder det fra partierne bag budgetforliget. Foto: Michael Braunstein

Her vil partierne bag forliget have nye boliger

Elmevej, Søageren og Græsmarken er nævnt i budgetforliget

Af
Michael Braunstein

budgetforlig Når det gælder jordsalg, er partierne bag budgetforliget enige om at sætte gang i boligudvikling flere steder i kommunen. Det fremgår af forligsteksten.

'Budgetforligspartierne er enige om at realisere to ejendommene på Lyngsvinget snarest samt igangsætte lokalplanen for parcellerne på Elmevej. Desuden skal der forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på Søageren. Desuden skal arealet på Græsmarken 2-4 planlægges til ny boligudvikling og realiseres, så snart arealet er frigjort hertil,' skriver forligspartierne.

Det tilføjes:

'I forbindelse med planstrategiarbejdet vil byrådet planlægge for boligudbygningen, og hermed få et bredere overblik over kommende mulige jordsalg til boligudbygning samt tidshorisonten herfor.'

Anlægsbudget på 496 mio. kr.

Forligspartierne fastslår, at det specielt er på dagtilbud, skoler, plejecentre og infrastruktur, at der er behov for betragtelige investeringer i de kommende otte år. Derfor afsættes der allerede nu betydelige rammebeløb til disse områder i de kommende år.

'Budgetforligspartierne, fagudvalgene og byrådet vil så efterfølgende have god tid til at prioritere og beslutte, hvordan de konkret skal anvendes indenfor områderne,' hedder det i forligsteksten.

Det oplyses, at kommunens anlægsramme fastsættes til omkring 55 mio. kr. årligt fra 2022. Der prioriteres desuden et beløb på 50 mio. kr. til anlægsinvesteringer, som betinges af jordsalg.

Det samlede anlægsbudget udgør 496 mio. kr. i perioden 2019-26 og skal imødekomme de store investeringsbehov og sikre bedre fysiske rammer, der er tidssvarende og understøtter en professionel opgaveløsning. Der er ikke budgetteret med jordsalg eller lignende, hedder det i forligsteksten.

Allerød Byråd har 2. behandling af budgettet tirsdag 9. oktober.

Publiceret 03 October 2018 13:02