Det er en del af budgetforliget, at der 'skal forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på Søageren'. Foto: Michael Braunstein

Det er en del af budgetforliget, at der 'skal forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på Søageren'. Foto: Michael Braunstein

Beboere undrer sig over byggeplaner på Søageren

"Der er udelukkende tale om bebyggelse på den matrikel, kommunen ejer, hvor institutionen lå, svarende til tre-fire parcelhusgrunde," siger borgmester Karsten Längerich

Af
Michael Braunstein

boligplaner 'Løber byrådet nu fra en vedtagelse?' Sådan spørger Kjel Bording Johansen, Søbredden 193, i et debatindlæg, der handler om forligspartiernes beslutning om at etablere nye boliger 'på arealet på Søageren', som det hedder i budgetforliget.

'På byrådsmødet 11. oktober 2016 vedtog byrådet, at børnehuset på Søageren skulle nedrives, og der skulle igangsættes et lokalplanarbejde med henblik på, at området skulle tilbageføres til de omkringliggende grundejerforeninger og indgå i det grønne fællesareal, helt som tidligere borgmester Oskar Jensen lovede, da den 'midlertidige' institution blev bygget,' skriver Kjel Bording Johansen og fortsætter:

'24. maj 2017 modtages brev, hvor kommunen opsiger aftalen om grøn vedligeholdelse pr. 31. december 2017, da det fremover er grundejerforeningernes opgave at vedligeholde arealet. Som talsmand for de implicerede grundejerforeninger har forvaltningen flere gange kontaktet mig og bedt mig deltage i møder om det fremtidige areals udseende. Altsammen tegn på, at der trods alt skete lidt i sagen.'

'Det virker nu som om, der ikke har været den fornødne politiske vilje til at gå i gang med lokalplanarbejdet - og som om de i byrådet, der i 2016 blev nedstemt, nu forsøger at tilsidesætte den tidligere byrådsbeslutning, og især som om hele forløbet blot har været spil for galleriet?'

'Grundejerforeningerne har i alle årene passet på området, og siden 1.1.2018 bekostet alt vedligehold, beskæring og nyplantning, så det i dag er til stor glæde for alle beboere i Søpark- og naboområderne både til gåture og til glæde for børn, unge og ældre, der elsker at fiske i søerne eller sidde på en af bænkene og ordne verdenssituationen. Vi er derfor mange i området, der stiller os uforstående overfor forslaget i budgetforlig 2019 om at udstykke arealet til beboelse?,' skriver Kjel Bording Johansen.

"Indtægten gør en forskel"

12. juni blev der behandlet en initiativsag i Økonomiudvalget, hvor Blovstrødlisten foreslog 'salg af grunden ved Søageren med henblik på opførelse af enfamiliehuse i et plan'.

Forvaltningen henviste i dagsordenen til byrådets beslutning fra 11. oktober 2016 og tilføjede: 'Institutionen er i dag nedrevet. Der er endnu ikke opstartet en lokalplanproces.'

Forvaltningen vurderede også, at 'ejendommen vil formentlig kunne indbringe yderligere end den nuværende offentlige ejendomsvurdering ved en anvendelsesændring og et udbud til boligsalg. Ved eksempelvis 3-4 parcelhuse vil salget formentlig kunne indbringe i størrelsesordenen 6-8 millioner kroner.'

Udvalget besluttede enstemmigt at oversende sagen til byrådets budgetforhandlinger.

Borgmester Karsten Längerich udtaler:

"Det er blevet en del af budgetforliget, fordi en indtægt i den størrelsesorden gør en forskel i Allerød."

Han fortsætter:

"Det er vigtigt at slå fast, at der udelukkende er tale om bebyggelse på den matrikel, kommunen ejer, hvor institutionen lå, svarende til tre-fire parcelhusgrunde - vi vil ikke bygge boliger på grundejerforeningens del af arealet, og adgangen til søen og området forbliver uforandret."

Publiceret 06 October 2018 10:15