Det er en del af budgetforliget, at der 'skal forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på Søageren'. Foto: Michael Braunstein

Ifølge budgetforliget skal der bygges nye boliger på Søageren - det frygter grundejerforeningerne vil gå ud over deres rekreative fællesområde. Foto: Michael Braunstein

Beboere undrer sig over byggeplaner på Søageren

Grundejerforeningerne omkring Søageren frygter, at kommunen vil tage det grønne fællesareal fra dem. Men det er ikke tilfældet lyder det fra borgmester Karsten Längerich, der understreger, at fællesarealet vil forblive stort set urørt trods planerne om nye parcelhuse

Af
Helene Holm Stolle

Det grønne fællesareal ved Søageren bruges flittigt af områdets beboere. Her bliver gået ture, spillet bold eller fisket i søen. Det fortæller Kjel Bording Johansen, der bor på Søbredden, og i de seneste år har været talsmand for områdets grundejerforeninger i forhold til den sag, der har været om nedrivningen af børnehuset på Søageren - der oprindeligt blev opført som en midlertidig institution.

At børnehuset skulle rives ned blev besluttet tilbage i oktober måned 2016, og dengang var planen, at der skulle sættes gang i et lokalplansarbejde, der skulle føre arealet, hvor børnehuset lå, tilbage til grundejerforeningerne og dermed indgå i det grønnes fællesareal. Derfor blev beboerne i området noget overraskede, da de i det netop underskrevne budgetforlig så, at området var blevet udlagt til bebyggelse.

"Vi er mange i området, der stiller os uforstående overfor forslaget i budgetforliget", skrev Kjel Bording Johansen i et debatindlæg på allerødnyt.dk og understregede, at det måtte være et tegn på 'manglende politisk vilje til at gå gang med lokalplansarbejdet'.

"Det virker som om, at de i byrådet, der i 2016 blev stemt ned, nu forsøger at tilsidesætte den tidligere byrådsbeslutning og især som om, at hele forløbet blot har været spil for galleriet", lød kritikken fra Kjel Bording Johansen.

Ifølge Karsten Längerich (V) er det rigtigt, at arbejdet med at udforme en ny lokalplan for området, ikke har været højt prioritet. Det skriver han i en mail til Kjel Bordning Johansen. Samtidig understreger han, at planerne om at udstykke området til bebyggelse udelukkende drejer sig om det område, hvor børnehuset lå - altså ikke det nuværende grønne fællesareal.

"Det er byrådets opfattelse, at der rekreative fællesområde fremadrettet vil kunne anvendes i stort set samme udstrækning, som det hidtil har været anvendt", lyder det i mailen fra borgmesteren, hvori han også gør det klart, at forvaltningen har vurderet, at der i denne sag ikke har været indgået en bindende aftale med grundejerforeningerne.

"Forvaltningen oplyser, at i sager, som vurderes at have privatretsligt grundlag uden for forvaltningslovens afgørelsesgreb, er det muligt for byrådet at træffe ny beslutning uden, at der foreligger nye oplysninger i sgaen. I den konkrete sag er det vurderet, at der ikke er indgået en bindnede privatretslig aftale med grundejerforeningerne i forhold til overtagelse af kommunens ejendom, Søageren 14", forklarer han.

Salg gør en forskel

Overfor Allerød Nyt har Karsten Längerich givet udtryk for, at beslutningen om at udstykke området til beboelse - nærmere tre-fire pacelhusgrunde - rent økonomisk gør en forskel for kommunen. Ifølge forvaltningen vil et salg af området formentligt kunne indbringe 6-8 millioner kroner.

"En indtægt i den størrelsesorden gør en forskel i Allerød, og derfor er det blevet en del af budgetforliget", lyder det fra borgmesteren, der fortsætter:

"Det er vigtigt at slå fast, at der udelukkende er tale om bebyggelse på den matrikel, kommunen ejer, - altså den hvor institutionen lå. Vi vil ikke bygge boliger på grundejerforeningens del af arealet, så området forbliver uforandret", siger han.

Publiceret 07 October 2018 10:00