Klargøring af flagdagshilsen ved statuen af Hans Egede i Nuuk. Foto: Privat

Klargøring af flagdagshilsen ved statuen af Hans Egede i Nuuk. Foto: Privat

Veteranprojekt Grønland: 'En klar succes - tak for støtten'

Tak til Den Kongelige Livgarde og alle i Allerød, der støttede, lyder det fra initiativtager

veteranprojekt 'Efter halvandet års arbejde, herunder støttekoncerten i Lillerød Kirke og kaffemikken på gågaden i Lillerød i sommers, blev Veteranprojekt Grønland i starten af september gennemført med støtte fra Den Kongelige Livgarde og mange lokale sponsorer – og dette med succes.'

Sådan lyder det i en beskrivelse af projektet fra Gerth Sloth Berthelsen. Han er en af initiativtagerne til projektet, selv veteran og arbejder bl.a. med at arrangere fester, musikquizzer og meget mere i firmaet 'Morskaberne' i Allerød.

Deltagerne i projektet var veteraner og medarbejdere fra KFUM Soldaterrekreation ved Garderkasernen i Høvelte. Og formålet var var dels at give de deltagende veteraner et midlertidigt frirum, dels som samlet projekt at støtte op om en netværksopbygning for de cirka 92 veteraner bosiddende i Grønland.

'Dette, fordi det i dag er almindelig anerkendt, at friluftsaktiviteter og netværk har en særlig og vægtig betydning for veteraner,' skriver Gerth Sloth Berthelsen.

Deltog i flagdag

Det indledende ophold i Nuuk blev blandt meget andet brugt til at lave projektets flagdags-hilsen hjem til Danmark og til Grønland: På flagdagen 5. september var projektet inviteret til at deltage i højtideligholdelsen ved Arktisk Kommando.

'Tidsforskellen mellem landene gav os mulighed for forinden at sende en flagdags-hilsen 'live' hjem til deltagerne i flagdagsarrangementet i Allerød, der jo er projektets hjemkommune,' hedder det i beskrivelsen, der fortsætter:

Fjeldet over Qooqqut. Foto: Privat

Fjeldet over Qooqqut. Foto: Privat

'Projektet bidrog til højtideligholdelsen ved at overrække 'The Baton' til Veterancafé Grønland. 'The Baton' er et engelsk veteranprojekt med dansk og amerikansk forgrening. Det er en stafet, der blandet andet gives som symbol på anerkendelse af og opmuntring til andre veteranprojekter. Foranlediget af Danmarks Veteraner modtog Veteranprojekt Grønland selv stafetten under Engage Music Festival (Veteranfonden) i sommers, og bar den til Grønland som lovet, både med hånd og med hjerte.'

'Projektet inviterede herefter alle deltagende veteraner til et netværksmøde. Det blev et langt og godt møde, og projektet fortsætter arbejdet med at støtte op om netværksdannelsen for veteranerne i Grønland.'

Tre dage med fjeld og fjord

Den planlagte friluftsaktivitet på Nuuk Fjord til Qooqqut bød på tre dage med vandring i fjeldet og fiskeri fjorden.

'For nogle var den største fangst måske bekræftelsen af den ro og velvære, der kan findes for veteraner på et sted som dette - blot fire og en halv times flyvning fra Danmark,' skriver Gerth Sloth Berthelsen og fortsætter:

'Veteranprojekt Grønland fik skabt et frirum og støttet op om netværksdannelsen for veteranerne i Grønland. Projektet blev gennemført i rammen af det frivillige veteranarbejde i Danmark, og den bærende idé bag var for initiativtagerne dét at kunne give en hånd fra veteran til veteran, forankret i et lokalt projekt.'

'Men projektet ville ikke kunne være realiseret uden støtten fra Den Kongelige Livgarde og alle de lokale i Allerød, store som små. Projektet takker alle støtter for hjælpen, således at det har kunnet støtte andre veteraner - og dermed gøre en forskel.'

mik.

Kaskelothval på ca. 35 ton i Nuuk Fjord. Foto: Privat

Kaskelothval på ca. 35 ton i Nuuk Fjord. Foto: Privat

Publiceret 16 October 2018 15:00