Røde Kors Allerød håber stadig på en fornuftig løsning - gerne at værestedet Cafe l'Oase bliver anerkendt for sit sociale arbejde og derfor får en regulering af huslejen for sin del af lejemålet på Frederiksborgvej 12, siger formanden for Røde Kors Allerød, Henning Mortensen.

Røde Kors Allerød håber stadig på en fornuftig løsning - gerne at værestedet Cafe l'Oase bliver anerkendt for sit sociale arbejde og derfor får en regulering af huslejen for sin del af lejemålet på Frederiksborgvej 12, siger formanden for Røde Kors Allerød, Henning Mortensen.

Røde Kors: "Vores ønsker blev skudt ned"

Borgmester Karsten Längerich: "Som alle foreninger kan Røde Kors få stillet lokale til rådighed til værested"

Af
Michael Braunstein

røde kors Røde Kors Allerød holdt møde med den kommunale forvaltning 14. november, hvor organisationens problemer og ønsker blev drøftet. Og efter mødet siger formanden for Røde Kors Allerød, Henning Mortensen:

"Vores ønsker om huslejeregulering for værestedet Cafe l'Oase samt anerkendelsen af værestedet som berettiget til tilskud blev begge skudt ned på mødet."

Borgmester Karsten Längerich siger om mødet:

"Røde Kors er blevet vejledt om, at de som alle andre foreninger kan få stillet et lokale til rådighed i en af kommunens bygninger til værestedet/caféen."

"Kommunen vurderer, at Røde Kors Allerøds aktiviteter ikke er omfattet af bestemmelserne i kommunalfuldmagten, hvorfor der ikke lovligt kan ydes støtte i form af leje under markedsværdi."

"De sagde, at det muligvis kunne overvejes"

Henning Mortensen har ikke den opfattelse, at der på mødet direkte blev tilbudt lokaler til Café l’Oase.

"De sagde, at det muligvis kunne overvejes. Og jeg forstod det sådan, at der i givet fald ville være tale om lokaler, der skulle deles med andre og hvorfra man med kort varsel kunne blive flyttet til noget andet, og det vil være ødelæggende for Café l'Oase," siger Henning Mortensen.

Han tilføjer, at han stadig har svært ved at forstå, "at Cafe l'Oase ikke er omfattet af kommunalfuldmagten" og spørger: "Hvordan kan Cafe l'Oase være konkurrenceforvridende?"

Håber på fornuftig løsning

Røde Kors Allerød håber stadig på en fornuftig løsning - gerne at værestedet Cafe l'Oase bliver anerkendt for sit sociale arbejde og derfor får en regulering af huslejen for sin del af lejemålet på Frederiksborgvej 12, siger Henning Mortensen.

Allerød Nyt har tidligere beskrevet problemerne for Røde Kors Allerød, der blandt andet består i, at det giver stor uvished, at Allerød Kommune kan opsige lejemålet for butikken og værestedet Café l'Oase på Frederiksborgvej når som helst, at det er ikke lykkedes at finde et nyt lokale, og at huslejen med Henning Mortensens ord "er ved at kvæle os."

Publiceret 28 December 2018 05:30