Økonomiudvalget har haft borgerforslaget om Fru Lunds Villa på dagsordenen, men har besluttet at henlægge sagen.

Økonomiudvalget har haft borgerforslaget om Fru Lunds Villa på dagsordenen, men har besluttet at henlægge sagen.

Her er borgerforslaget om Fru Lunds Villa

Økonomiudvalget henlagde sagen 22. januar

Af
Michael Braunstein

borgerforslag Økonomiudvalget behandlede 22. januar borgerforslaget om Fru Lunds Villa, der blev sendt til udvalget fra byrådet. Økonomiudvalget besluttede at henlægge sagen, 'idet to tidligere udsendte notater til byrådet er dækkende for sagens oplysning.'

20 ud af 21 besluttede på Allerød Byråds møde 13. december, at Fru Lunds Villa ikke skal nedrives, men bevares og sættes til salg. Allerød Musikskoles Billedskole skal fortsætte i andre lokaler på musikskolen.

Borgerforslaget er underskrevet af Peter Stauning og indgivet på vegne af Allerød Musikskoles bestyrelse og initiativtagerne til Støtteforeningen for bevarelse af Fru Lunds Villa som Billedskole.

Samarbejde

Forslaget betragter videreførelsen af Fru Lunds Villa som hjem for Billedskolen som en opgave, der skal løses gennem samarbejde mellem kommunen og borgerne.

'Nærværende aftaleforslag har ingen definitiv tidsramme, men forventes at skulle gælde for perioden 2019 til 2026, dvs. samme interval som forligsbudgettet vedtaget den 19. september 2018,' hedder det i udspillet, der om konkrete forhold foreslår:

'Ejerskab: Fru Lunds Villa forbliver i kommunalt eje, hvilket er en forudsætning for kommunalt drevet undervisning i bygningen ifgl. borgmester og forvaltning.'

'Bevaringsklausul: Der tinglyses som vedtaget på byrådsmødet 13. december en bevaringsklausul for Fru Lunds Villa 'indeholdende krav om bevarelse af ejendommen i sin nuværende form og udtryk'.'

'Støtteforening: Der oprettes en 'Støtteforening for bevaring af Fru Lunds Villa som Billedskole'. Støtteforeningen skal i samarbejde med kommunen virke for bevaring af den historiske villa og for Billedskolens forbliven i bygningen. Støtteforeningen skal ved frivillige private donationer og evt. fondsstøtte supplere finansieringen af drift og vedligeholdelse af villaen. Støtteforeningen skal bestyres af Musikskolens ledelse og bestyrelse og skal underlægges kommunalt tilsyn.'

Reducerede driftsudgifter

'Drift af Fru Lunds Villa: Forventede driftsudgifter er opgjort i Forvaltningens Notat fra 29. maj 2018, opdateret 26. oktober 2018. I sidstnævnte notat er årlige udgifter til el, gas, vand og servicekontrakt opgjort til 22.000 kr. Rengøring er opført til 54.209 kr., mens vinduespolering er anført til 4.489 kr. pr. år,' anføres det i forslaget.

Forslagsstillerne mener, at udgifterne til rengøring og vinduespolering kan 'reduceres betragteligt' og tilbyder kommunen et økonomisk samarbejde, hvor Støtteforeningen tilbyder at betale rengøringsarbejde og vinduespolering ud over et grundbeløb på 20.000 kr. pr. år, som kommunen betaler til operatøren. 'Således vil kommunens driftsudgifter reduceres fra anslået 80.698 kr. pr. år til 42.000 kr. pr. år. Kommunens udgifter i perioden 2019-2026 i alt: 336.000 kr.,' hedder det i forslaget.

Reduceret vedligeholdelse

'Vedligeholdelse af Fru Lunds Villa: I forvaltningens Notat fra 29. maj 2018, som er opretholdt i Notatet fra 26. oktober 2018, er vedligeholdelses- og reparationsudgifter frem til 2027 anslået til 1.8 mio. kr., heraf udgifter i de kommende 3 år på 765.000 kr. Imidlertid mener vi, at disse omkostninger er vurderet for højt. I rapporten udarbejdet af Center for Bygningsbevaring (Raadvadrapporten), er der anslået nødvendige vedligeholdelses- og reparationsudgifter på i alt 121.000 kr. for at holde bygningen sund i mange år fremover,' skriver forslagsstillerne og fortsætter:

'Vi foreslår derfor et samarbejde med kommunen om finansieringen af vedligeholdelsesudgifter, således at kommunen betaler udgifter til reparationer og vedligeholdelse ifgl. Raadvadrapportens vurdering på 121.000 kr. (ex. moms), mens Støtteforeningen så bidrager med tilskud af yderligere midler, der måtte være nødvendige for sikring af villaen i overensstemmelse med den tinglyste bevaringsklausul. Kommunens samlede udgifter ved vedligeholdelsen af Fru Lunds villa frem til 2027 er således reduceret fra omkring 1.8 mio. kr. til 121.000 kr.'

'Udeområder ved Musikskolen: På kontoen for bygning af Koncertsalen resterer et beløb på ca. 777.750 kr. beregnet på indretning af udeområdet omkring Musikskolen. Det foreslås, at disse midler anvendes til at skabe et harmonisk miljø omkring Musikskolens hovedbygning i samspil med Fru Lunds Villa. Udeområdet skal omfatte muligheder for leg og bevægelse for Musikskolens elever og skal også skabe et afslappende og inspirerende miljø for skolens lærerstab. Desuden skal det give muligheder for udendørs arrangementer og gode parkeringsforhold. Vi foreslår, at udeområdet bliver udformet i samarbejde mellem kommunen og Musikskolens ledelse og bestyrelse,' står der i forslaget.

Publiceret 29 January 2019 17:45