Interessen for planerne for bymidten havde trukket mange til borgermøde. Foto: Michael Braunstein

Interessen for planerne for bymidten havde trukket mange til borgermøde. Foto: Michael Braunstein

Politikere om bymidten: "Vi vil tænke langt i stedet for at lave hovsa-løsninger"

Stor interesse for bymidten i Lillerød på borgermødet 30. januar

Af
Michael Braunstein

borgermøde Der var godt fyldt op i den store sal på Allerød Bibliotek, da kommunen 30. januar havde inviteret til borgermøde om Lillerød bymidte.

Her kunne de fremmødte høre borgmester Karsten Längerich og udvalgsformand Miki Dam Larsen slå fast om den fremtidige planlægning af bymidten: "Vi vil tænke langt i stedet for at lave hovsa-løsninger."

Karsten Längerich glædede sig over, at så mange var mødt frem og at interessen for bymidten var så stor.

"Det er vigtigt, at bymidten er fuld af liv og aktiviteter. Det skal være et spændende sted at komme, et sted hvor vi alle mødes. Løsningerne skal være bæredygtige på alle måder, og vi skal tænke nyt og innovativt," sagde han og fortsatte:

"Vi havde ambitionen om en helhedsplan for bymidten med i konstitueringsaftalen, og det er dén, vi nu er i gang med. Vi håber på mange spændende input fra jer til os i byrådet."

Denne model af bymidten blev afsæt til adskillige udvekslinger af synspunkter. Foto: Michael Braunstein

Denne model af bymidten blev afsæt til adskillige udvekslinger af synspunkter. Foto: Michael Braunstein

Miki Dam Larsen slog fast, at helhedsplanen "skal gøre bymidten levende og indbydende."

"Planen skal belyse udfordringer og muligheder i bymidten, og den skal danne grundlag for en ny lokalplan. Vi arbejder med fire temaer: Fortætning, parkering, detailhandel og byrum," sagde formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget og tilføjede, at Byforum var en vigtig aktør i udviklingen af bymidten.

Gode råd

Solvejg Reigstad, Gehl Arkitekter, holdt et oplæg om mennesker, byer og byliv, og hun kom med disse gode råd:

"Lav et miks i bymidten, ikke kun handel og ikke kun handel og boliger, men også andre funktioner, eksempelvis virksomheder. Lav 'smart city zones', så al den moderne kommunikation kan udfolde sig. Og tænk på at søsætte kulturelle programmer med oplevelser og events og med sammenhæng mellem kulturinstitutioner og byrummet."

"Det er også vigtigt med rekreative udfoldelser i bymidten, der giver mulighed for ophold og aktiviteter. Vær ikke bange for at tyvstarte med den gode idé allerede i morgen, så den kan blive afprøvet. Og så skal mobilitet og bevægelse prioriteres, det skal være trygt og nemt at komme frem."

Solvejg Reigstad tilføjede:

"Husk børnene og husk de ældre. Planlæg for dem på 8 år og dem på 80 år, så skal alle de andre nok også synes, at det er et dejligt sted at være."

Dialog-boder

Efter oplægget åbnede en stribe 'dialog-boderne', hvor det var muligt at udveksle synspunnkter med repræsentanter blandt andet for detailhandel, foreningsliv, kultur og bæredygtighed.

Helhedsplanen for bymidten forventes vedtaget i sommeren 2019.

De såkaldte 'dialog-boder' blev flittigt besøgt af mødedeltagerne. Foto: Michael Braunstein

De såkaldte 'dialog-boder' blev flittigt besøgt af mødedeltagerne. Foto: Michael Braunstein

Publiceret 31 January 2019 10:45