Med den nye ordning øges genanvendelsen af ressourcer i husholdningsaffaldet, og Allerød kommer tættere på det nationale mål om 50 pct. genanvendelse i 2022. Foto: Allerød Kommune

Med den nye ordning øges genanvendelsen af ressourcer i husholdningsaffaldet, og Allerød kommer tættere på det nationale mål om 50 pct. genanvendelse i 2022. Foto: Allerød Kommune

Allerød er et skridt nærmere grøn sortering af affald

Den nye ordning bliver indført ved etageboliger fra efteråret 2019 og ved parcelhuse fra foråret 2020 - affaldsgebyret ventes at stige 1000 kr. årligt pr. husstand

sortering Fra efteråret kan alle borgere i Allerød se frem til, at det bliver lettere at sortere affald tæt på boligen. Med den nye ordning øges genanvendelsen af ressourcer i husholdningsaffaldet, og Allerød kommer tættere på det nationale mål om 50 pct. genanvendelse i 2022. I første omgang kan der frasorteres papir, glas, plast, metal og pap.

Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

"Vi skal sortere, fordi det er et krav fra EU, og - vigtigere endnu - fordi det er godt for miljøet. Derfor glæder det mig, at vi også i Allerød snart kommer i gang," siger formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, og fortsætter:

"Den ordning for sortering af affald, som vi får i kommunen, er gennemprøvet i andre kommuner. Det er et robust udgangspunkt, som vi selvfølgelig skal videreudvikle på."

Ny fælles renovatør

Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner er gået sammen om at finde en ny affaldsordning og ny renovatør. Den fælleskommunale kontrakt skrives under i slutningen af februar.

Samtidig med affaldssortering i hjemmet indføres affaldssortering også på kommunens skoler og daginstitutioner.

Allerød Kommune vil i løbet af de næste måneder planlægge, hvordan indsamlingen af genanvendeligt affald bedst startes op. Det sker i samarbejde med den nye renovatør, oplyser kommunen og tilføjer:

'Den nye renovatør skal også tømme restaffaldet (dagrenovationen). Det får ingen praktisk betydning for den enkelte husstand. Restaffaldet tømmes som normalt – og løsningen ved den enkelte bolig eller det enkelte boligområde forbliver den samme i form af sækkestativer eller minicontainere.'

Gebyr stiger 1000 kroner om året

Den nye ordning bliver indført i områder med etageboliger fra efteråret 2019 og ved parcelhuse fra foråret 2020.

I rækkehusområder indføres ordningen enten i efteråret 2019 eller i foråret 2020, afhængig af om der etableres fællesløsninger til affaldssortering, som i etageboligområderne, eller det enkelte rækkehus får beholdere ved husstanden, som i områder med parcelhuse.

'Affaldsgebyret vil stige i 2020 primært på grund af indsamling af de nye genanvendelige fraktioner, men også på grund af den generelle prisudvikling på området. Samlet set forventes stigningen at være i størrelsesordenen 1000 kr. årligt pr. husstand,' oplyser kommunen i pressemeddelelsen.

Allerød Kommune vil løbende lægge løbende informationer på alleroed.dk. I løbet af sommeren 2019 kommer der mere information om, hvad man helt præcist kan frasortere samt mulighed for at se de nye beholdere, der skal stå ved husstandene.

mik.

Publiceret 08 February 2019 16:45