Tre borgmestre klar til at underskrive tre enslydende kontrakter på fælles affaldsindsamling. Pressefoto

Tre borgmestre klar til at underskrive tre enslydende kontrakter på fælles affaldsindsamling. Til venstre ses Allerøds borgmester, Karsten Längerich. Pressefoto

Kommuner indgår fælles aftale om affald

Borgmestrene fra Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner underskrev onsdag en aftale om fælles indsamling af affald

Tilbage i 2016 blev det første initiativ til et nyt, fælles indsamlingssystem for genanvendeligt affald som papir, plads, glas og metal taget. Det skete mellem de fire kommuner, Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Hørsholm. Initiativet indebar blandt andet en forsøgsperiode, hvor visse borgere fik forskellige typer af beholdere og systemer afprøvet.

Efter forsøgeperioden kunne tre af de oprindeligt fire kommuner i 2017 godkende det nye sorteringssystem, hvorimod Fredensborg Kommune forlod samarbejdet til fordel for at alternativt sorteringssystem. Og onsdag var borgmestrene for de tilbageværende tre kommuner, nemlig Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner samlet i Rudersdal for at forsegle aftalen ved at underskrive de ens kontrakter om indsamling af affald.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Nye affaldstider

Det er firmaet City Container CPH A/S, der har vundet udbuddet på projektet, og som dermed skal varetage opgaven med affaldet. Og med onsdagens kontraktunderskrivelse er der samtidig lagt op til nye tider for borgerne i de tre kommuner.

"Vi skal først og fremmest sortere mere af vores affald, fordi det miljømæssigt er bedre at genanvende ressourcerne i affaldet frem for at brænde det. Hvordan vi håndterer affald og genanvender det, spiller en stor rolle i omstillingen til en mere cirkulær økonomi, som vores tre kommuner ønsker at understøtte," sagde Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune ved arrangementet for underskrivelsen.

Indføres løbende

Det er en betydelig opgave, som de tre kommuner nu sætter i værk og skal finansiere. Når de nye ordninger er sat i gang, vil den samlede, årlige kontraktsum på de tre kontrakter ligge i størrelsesordenen af cirka 60 mio. kr. om året.

Firmaet City Container er i færd med at bestille nye skraldebiler til opgaven, og i løbet af foråret kommer borgerne gradvist til at kunne mærke forandringen.

Indsamlingen af dagrenovation bliver første skridt, og det arbejde sættes i gang 1. maj i år. Derefter indføres indsamling af plast, papir, glas, metal og pap ved etageboliger og rækkehuse med fællesordninger i løbet af efteråret 2019, mens indsamlingen ved enfamilieboliger implementeres i løbet af 2020.

"Jeg taler på kommunernes vegne, når jeg siger, at jeg håber, vi får et godt og udviklende samarbejde. Vi har en tværkommunal kontraktorganisation, så vi kan sikre en overordnet koordinering og ensartethed af affaldsindsamlingen i de tre kommuner," lød det afsluttende fra Jens Ive.

adk

Publiceret 28 February 2019 09:37