Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød Kommune opfordrer til handling på klimaets vegne.

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød Kommune opfordrer til handling på klimaets vegne.

Bekymret råd om klimaet: 'Der skal mere til - og det skal gå stærkt'

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød Kommune opfordrer til handling

klima Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød Kommune efterlyser handling på klimaets vegne. Efter sit første møde i 2019 opfordrer rådet til, at 'vi alle – ikke kun i tanken, men i vores helt konkrete hverdag - indgår i et langvarigt fællesskab, et bæredygtighedsfællesskab, der har naturen og kloden for øje. Det indebærer nye vaner, og vi ønsker fortsat at hjælpe borgerne i den retning,' skriver rådet i en pressemeddelelse.

"Det er så ALVORLIGT"

På årets første møde vakte en udtalelse fra rådsmedlem John Frandsen til eftertanke. John Frandsen sagde:

"Det er en skyfri blå himmel. Det er februar – det skulle være frostvejr ... Når jeg som gartner går ude i naturen og arbejder ser alt ud, sådan som det først skulle gøre om et par måneder. Ænderne har dannet par og er ved at lave reder. Der er egern som er aktive og græsset grønnes. Der er kommet aktivitet i bistaderne og bierne flyver hjem med pollen. Mange planter er tæt på udspring. Der sker store ændringer i dyrelivet. Nogle kommer og andre forsvinder. Det er så ALVORLIGT. Hvis vi sidder her om ti år, og stadig taler om alt det, vi bør gøre, så kan vores klode have lidt alvorligt i de mellemliggende år."

'Det er jo rigtigt'

'Når sådan en udtalelse kommer fra et menneske, der hver eneste dag er i tæt kontakt med naturen og ser og mærker dens forandringer, må vi alle lytte. Kommentaren fik rådets medlemmer til at rette sig op i stolene, for det er jo rigtigt. Der er behov for aktive indsatser og handlinger, hvis vi skal minimere klimaforandringerne. Klimaforandringerne må ikke kun blive en bekymring. Vi må handle,' hedder det i rådets pressemeddelelse, der fortsætter:

'Da rådet blev nedsat i år 2000 kunne man ikke bruge ordet bæredygtighed, det var ikke mainstream endnu. Mange forstod det ikke. Vi kaldte vores projekter livskvalitet. Men vi arbejdede for det samme. Vi har lavet klimamesser, uddelt bæredygtighedspriser, lavet kurser om vand i haver, arrangeret foredrag med Jesper Theilgaard og senest Mogens Lykketoft og arbejdet med FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, og vi kan glæde os over, at de nu er med i den nye vision for Allerød Kommune. Men der er stadig et stykke vej endnu.'

'Der skal mere til. Der skal handles, og konkrete love og regler som styrer vores forbrug og handlinger i den rigtige retning skal vedtages. Det skal komme oppefra som politisk handling, og det skal gå stærkt,' påpeger rådet i pressemeddelelsen, der på rådets vegne er afsendt af formand Hans Philipsen.

mik.

Publiceret 11 March 2019 14:47