"Det er en historisk dag for Nordsjælland," siger innovationsminister Sophie Løhde.

Sophie Løhde: "En historisk dag for Nordsjælland"

Innovationsministeren er meget glad for den nye trafikaftale

Regeringen og Dansk Folkeparti har som bekendt netop præsenteret en trafikaftale, og innovationsminister Sophie Løhde er meget glad for den nye trafikaftale

"Det er en historisk dag for Nordsjælland. Ligeså længe jeg har været med i politik, er der blevet talt om, at det er nødvendigvigt at gøre noget ved trafiktrængslen i Nordsjælland, uden at der for alvor er blevet handlet. Nu sker der endelig noget, og det er jeg som nordsjællandsk folketingsmedlem naturligvis ovenud tilfreds med," siger Sophie Løhde og fortsætter:

"Det er en rigtig god, stor og vigtig nyhed, at vi nu kan se frem til, at Hillerødmotorvejen endelig bliver forlænget. Det har vi ventet på i mange, mange år. Men nu sker der endelig noget. Regeringen har indgået en trafikaftale, der betyder, at vi de kommende år investerer markant flere penge i vores vejnet i Nordsjælland."

Det står der i aftalen

Af trafikaftalen fremgår det ifølge ministeren blandt andet:

'Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4 (begge retninger): Fase 1 (2021) – 0,2 mia. kr. Der er store trængselsudfordringer især i myldretiden på den ca. 3 km lange strækning af Hillerødmotorvejen i både nordlig og sydlig retning mellem motorring 3 og Ring 4. Strækningen er af væsentlig betydning for afviklingen af især pendlertrafikken i hovedstadsområdet.'

'Der er i 2012 og 2017 gennemført planlægningsundersøgelser af strækningen. Der gennemføres med Investeringsplan 2030 en VVM-screening af projektet.'

'Aftaleparterne er enige om at afsætte 115 mio. kr. (2019-pl) til udvidelse af Hillerødmotorvejen fra M3 til Ring 4 (nordgående retning) samt 68 mio.kr. (2019-pl) til udvidelse af Hillerødmotorvejen fra M3 til Ring 4 (sydgående retning). Projektet igangsættes i 2021.'

'Opgradering til motorvej af Hillerødmotorvejens forlængelse: Fase 1 (2023) – 0,9 mia. kr.

Der er i dag trængselsudfordringer på den ca. 13 km lange motortrafikvejstrækning mellem Allerød og Hillerød, som medfører kødannelser i myldretiden. Strækningen er en vigtig del af indfaldskorridoren til hovedstaden.

Der er i 2018 gennemført en VVM-undersøgelse af projektet.'

'Aftaleparterne er enige om at afsætte 855 mio.kr. (2019-pl) til at udvide den eksisterende motortrafikvej mellem Allerød og Hillerød til en 4-sporet motorvej. Projektet igangsættes i 2023.'

mik.

Publiceret 13 March 2019 10:45