Stoffet DMS er fundet på tre vandværker i Allerød Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med de koncentrationsniveauer, der er fundet i Allerød.

Stoffet DMS er fundet på tre vandværker i Allerød Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med de koncentrationsniveauer, der er fundet i Allerød.

DMS fundet på tre vandværker i Allerød Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med de koncentrationsniveauer, der er fundet i Allerød, oplyser kommunen

Af
Michael Braunstein

dms Stoffet DMS (DiMethylSulfamid) er fundet på tre vandværker i Allerød Kommune. Det fremgår af en orientering til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, som på sit møde 12. marts tog orienteringen til efterretning.

DMS beskrives som et nedbrydningsprodukt, der blandt andet stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid. Tolylfluanid har været anvendt i Danmark fra 1950'er og blev forbudt i frugt- og planteavl i 2007.

'Der er en tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Embedslægen), som vurderer, at der er ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med de koncentrationsniveauer, der er fundet i Allerød Kommune,' fremgår det af sagsfremstillingen i dagsordenen.

Her oplyses det også, at spor af DMS i vandet fra vandværker er en national udfordring, at DMS i 2018 kom under mistanke for at være tilstede i grundvandet i større omfang end hidtil antaget, og at spor af stoffet siden er blevet fundet i vandet på et stort antal vandværker landet over.

Skærpet kontrol

Vandværkerne i Allerød Kommune har siden juni 2018 været forpligtiget til at kontrollere for DMS, som en del af deres løbende kontrolprogram for drikkevand, oplyses det i dagsordenen.

Her fremgår det også, at 'der er påvist DMS på tre vandværker i Allerød Kommune. De tre vandværker fører nu skærpet kontrol med DMS i drikkevandet. Kilderne til forureningerne i Allerød Kommune er pt. ukendte.'

'På Vassingerød Vandværk er der påvist et indhold over grænseværdien. Opfølgende prøver har vist, at kun vand fra én af vandværkets to boringer indeholder DMS over grænseværdien. Vandværket har efterfølgende ændret indvindingsstrategien for at sikre, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskriterier hos forbrugerne,' oplyses det i sagsfremstillingen, der fortsætter:

'På Ellebæk Vandværk (Forsvaret) er der påvist indhold af DMS i vandværkets to boringer under grænseværdien. Indholdet af DMS i boringerne er pt. stabilt.'

'På Lynge Overdrev Vandværk er der påvist DMS under grænseværdien hos en forbruger. Opfølgende prøver har ikke kunnet genfinde stoffet i vandværkets boringer og vandværket arbejder derfor fortsat på at afklare situationen.'

Publiceret 14 March 2019 15:24