"Vi har dagtilbud, skoler og klubber af god kvalitet, og vi er ambitiøse på alle børn og unges vegne." Sådan siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann. Temafoto

Allerød Kommune: 'Børne- og ungeområdet i Allerød er i rivende udvikling'

'Det handler om at skabe en børne- og ungekommune med plads til alle i fællesskaberne, hvor målet er læring, udvikling og trivsel,' skriver kommunen i en pressemeddelelse

børn og unge 'Gennem de seneste år har børne- og ungeområdet udviklet sig markant i Allerød Kommune. Fælles for denne udvikling er, at det handler om at skabe en børne- og ungekommune med plads til alle i fællesskaberne, hvor målet er læring, udvikling og trivsel.'

Sådan skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Udviklingen glæder formanden for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann:

"Vi har dagtilbud, skoler og klubber af god kvalitet, og vi er ambitiøse på alle børn og unges vegne. Jeg holder meget af vores nye børne- og ungepolitik på området, som rækker mange år ud i fremtiden, og der er gang i en rigtig god udvikling på børne- og ungeområdet."

Børne- og ungepolitikken kan læses på Allerød Kommunes hjemmeside, og flere markante pejlemærker kommer til i den kommende periode, påpeger udvalgsformanden.

Flere nye tiltag på vej

"Vi har netop sat gang i en proces, hvor vores politik skal omsættes til en samlet strategi på børne- og ungeområdet. Her skal vi - for at fortsætte den faglige og sociale udvikling - være modige, eksperimenterende og nysgerrige på nye tilgange, nye metoder og nye kompetencer," siger Nikolaj Bührmann og uddyber:

"Byrådet har afsat mere end 170 mio. kr. over de kommende år til udvikling af vores læringsmiljøer. En egentlig udmøntning af de mange penge kommer vores strategi også til at indeholde."

"Børne- og ungeområdet udvikler sig gennem den røde tråd, som børne- og ungepolitikken anviser, men der er også plads til at fokusere ind på de enkelte tilbud og enkelte områder, eksempelvis dagtilbudsområdet."

Nikolaj Bührmann peger på, at der har været stor debat om kvaliteten i dagtilbud gennem den seneste tid.

"Det er min oplevelse, at vi har dagtilbud af god kvalitet i vores kommune, og dem skal vi selvfølgelig hele tiden udvikle på. Det gør vi blandt andet ved at tage stilling til et helt nyt tilsynskoncept for dagtilbud på næste møde i Børne- og Skoleudvalget," siger udvalgsformanden og fortsætter:

"Tidligere har vi haft et godt og dialogbaseret tilsyn, og det udvider vi nu til at blive mere omfattende. Det skal gavne den pædagogiske refleksion, det skal give tid og rum til fordybelse, og det skal fremme det nysgerrige og innovative i dagligdagen."

Skal vedtages af byrådet

Det nye tilsynskoncept i Allerød Kommune skal drøftes politisk og vedtages endeligt af byrådet.

Udkastet kommer til at indeholde et pædagogisk tilsynsbesøg, som inkluderer et længerevarende iagttagelsesforløb i hver dagtilbudsenhed samt en mundtlig og skriftlig opfølgning på den pædagogiske praksis, der registreres under tilsynsbesøget, fremgår det af pressemeddelelsen.

Udvalgsformanden glæder sig til den politiske debat om det nye tilsynskoncept:

"Vi har en god og lille kommune, hvor der er et tæt samarbejde mellem de enkelte tilbud og vores forvaltning, og det skal et nyt tilsynskoncept også bygge på, samtidig med at det skal være gennemsigtigt for forældre, hvad der sker i vores dagtilbud."

"Der er gang i så mange spændende ting i Allerød. Vi er ved at tage livtag med den nye styrkede læreplan, hvor vores ledere og medarbejdere eksempelvis har lagt et stort arbejde i at styrke sprogindsatsen. Vi har lavet en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet hvor formålet er at få mere pædagogisk ledelse helt tæt på børn og medarbejdere – bare for at nævne et par eksempler," siger Nikolaj Bührmann.

mik.

Publiceret 12 June 2019 15:30