'Jeg mener, at det kræver politisk handling af få sat skub i dette glimrende projekt,' lyder det fra det konservative byrådsmedlem Erik Lund.

'Jeg mener, at det kræver politisk handling af få sat skub i dette glimrende projekt,' lyder det fra det konservative byrådsmedlem Erik Lund.

Erik Lund: "Regnvands-projekt bør bakkes op af politisk handling"

Det konservative byrådsmedlem har fået sag på Økonomiudvalgets dagsorden 18. juni

Af
Michael Braunstein

Det konservative byrådsmedlem Erik Lund har fået en sag på dagsordenen for mødet i Økonomiudvalget 18. juni vedrørende et nyt regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra Farremosen Erhvervsområde.

Af dagsordenen fremgår det, at Erik Lund formulerer sagen sådan:

'The Scandinavian er et golfanlæg i Allerød kommune, der i dag allerede opsamler og renser regnvand i store regnvandsbasiner, hvor vandet efterfølgende anvendes til vanding af deres store golfanlæg. The Scandinavian har brug for yderligere regnvandsbassiner til vanding af golfanlægget, og har derfor opkøbt et stort areal syd for Nymøllevej (lige over for Farremosen Erhvervsområde).'

'The Scandinavians planer er at få opsamlet og renset overfladevandet fra bl.a. Farremosen Erhvervsområde i et stort regnvandsbassin, og anvende det rensede vand til vanding af deres golfanlæg.'

'The Scandinavian har været i kontakt med forvaltningen og har også inddraget Niras i projektet, men jeg mener, at det kræver politisk handling af få sat skub i dette glimrende projekt. Jeg ønsker derfor sagen optaget på det kommende Økonomiudvalgsmøde.'

Publiceret 17 June 2019 07:15