'Med kvalitets- og designmanualerne er der nu klare beskrivelser af de rammer, arbejdet skal laves indenfor. Det vil betyde, vi får et mere ensartet udtryk på vejområdet fremover,' skriver Martin H. Wolffbrandt, Konservative, i et læserbrev.

'Med kvalitets- og designmanualerne er der nu klare beskrivelser af de rammer, arbejdet skal laves indenfor. Det vil betyde, vi får et mere ensartet udtryk på vejområdet fremover,' skriver Martin H. Wolffbrandt, Konservative, i et læserbrev.

Konservativ glæde over nye manualer på vejområdet

'Det vil betyde, vi får et mere ensartet udtryk på vejområdet fremover,' påpeger Martin H. Wolffbrandt

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget har i enighed vedtaget kvalitets- og designmanualer på vejområdet, omfattende udstyr og inventar, belægninger på veje, stier og fortove samt hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Beslutningen vækker glæde hos Konservative.

'Fra konservativ side har vi tidligere kritiseret, hvis man f.eks. valgte et 'uensartet udtryk' og renoverede kantsten i den ene side af vejen uden at renovere den anden. Med kvalitets- og designmanualerne er der nu klare beskrivelser af de rammer, arbejdet skal laves indenfor. Det vil betyde, vi får et mere ensartet udtryk på vejområdet fremover. Det er rigtig godt,' skriver udvalgets næstformand, Martin H. Wolffbrandt, i et læserbrev.

mik.

Publiceret 17 June 2019 14:00