Grundejerforeningsformand Anette Stæhr på kommunens matrikel på Søageren 14. Foto: Anne Lønstrup

Grundejerforeningsformand Anette Stæhr på kommunens matrikel på Søageren 14. Foto: Anne Lønstrup

Flertal i udvalg: Seks rækkehuse på Søageren

Konservative stemte imod, da partiet ønsker at bevare området som grønt område

Af
Michael Braunstein

søageren 'Der igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg med mulighed for seks rækkehuse med placering, hvor den tidligere institution lå ned mod søen.'

Sådan lød beslutningen i Økonomiudvalget 18. juni, da udvalget havde området ved Søageren på dagsordenen.

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund, idet Konservative ønsker området bevaret som et grønt område.

Søageren 14 har indtil slutningen af 2015 været en børneinstitution - Børnehuset Søageren. I forbindelse med opførelsen af en ny stor klyngeinstitution ved Kratbjergsskolen afd. Ravnsholt er børnehuset fraflyttet, og den gamle institutionsbygning er revet ned.

I Allerød Kommunes budget for 2019-2026 står der, at der 'skal forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på det tidligere institutionsareal ved Søageren.'

På udvalgets bord lå fire forslag:

'Forslag 1: Der igangsættes en lokalplanproces der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre tre parcelhuse.'

'Forslag 2: Der igangsættes en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre seks til otte rækkehuse.'

'Forslag 3: Der igangsættes en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre 10-15 rækkehuse.'

'Forslag 4: Der igangsættes en lokalplanproces der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre to parceller i henholdsvis den nord- og sydlige ende af lokalplanområdet. Udgifter til terrænregulering og flytning af kloakledninger finasieres af indtægterne fra det efterfølgende grundsalg.'

Borgere er stærkt imod

De fem grundejerforeninger, der ejer fællesarealet sammen med kommunen, har i en fælles skrivelse betegnet det som 'et chok', at politikerne overvejer at sælge kommunens matrikel.

Anette Stæhr - mangeårig formand for grundejerforeningen Søparken - har udtalt til Allerød Nyt:

"Når politikerne i dag har planer om at udstykke og bebygge Søageren 14, er det direkte i strid med den intention, som sognerådsformand Oscar Jensen havde med det grønne område, nemlig at det skulle bevares intakt, og at kommunens matrikel ville blive givet tilbage til os beboere, når den midlertidige børnehave blev revet ned."

Og Kjel Bording Johansen, formand for grundejerforeningen Mosevang, har bebudet, at byrådet vil få modstand fra grundejerforeningerne, hvis politikerne sætter gang i en ny lokalplan, der kan give lov til byggeri.

"Fra det øjeblik, de starter på det, vil vi sætte en advokat på sagen. Der bliver kamp til det allersidste," har han udtalt.

Publiceret 21 June 2019 15:30