"Cyklister og fodgængere skal ikke risikere at komme til skade på hullede stier og fortove, og forholdene for cyklister og motionister skal være så gode som muligt, så gang og cykling ikke vælges fra," siger formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen. Temafoto Markus Mainka - stock.adobe.com

Udvalgsformand: "Forholdene for cyklister og motionister skal være så gode som muligt"

Nye retningslinjer skal sikre bedre veje, stier og fortove i Allerød

trafik Gode belægninger på fortove, stier og veje er afgørende for, hvordan borgerne i Allerød Kommune oplever gå-, cykel- eller køreturen. Derfor har Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget netop vedtaget nye kvalitets- og designmanualer, som skal sikre et mere ensrettet valg af materialer, udformning og inventar og mere driftseffektive løsninger.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

"Cyklister og fodgængere skal ikke risikere at komme til skade på hullede stier og fortove, og forholdene for cyklister og motionister skal være så gode som muligt, så gang og cykling ikke vælges fra," siger formanden for udvalget, Miki Dam Larsen, og fortsætter:

"På den måde har borgerne en større grund til at vælge bæredygtige transportløsninger, der er sundere for både menneske og klima. Så hjælper det jo også gevaldigt, at vi Allerød er tæt på naturen, så der er rig mulighed for flere naturoplevelser på gå- eller cykelturen."

God tilgængelighed for alle

Velholdte belægninger er forudsætning for en behagelig og sikker færden, når borgerne transporterer sig fra ét sted til et andet, og jævne kørebaner mindsker støj og rystelser for både trafikanter og naboer til vejen, påpeges det i pressemeddelelsen.

Her nævnes det også, at en anden vigtig parameter i manualerne er, at god tilgængelighed for alle indarbejdes i alle fremtidige anlægsarbejder.

"Manualerne er i vid udstrækning de retningslinjer, som vi arbejder ud fra. De giver en beskrivelse af, hvordan vi prioriterer til gavn for både borgere og kommunen," siger Miki Dam Larsen og uddyber:

"Her er der en klar prioritering af, at fremtidige projekter skal tage stilling til god tilgængelighed for alle, der benytter sig af vores stier og veje."

Allerød Kommune registrerer jævnligt tilstanden af veje, stier og fortove. På baggrund af registreringen kategoriseres veje, stier og fortove i forskellige grupper, alt efter den registrerede tilstand. Denne registrering er udgangspunkt for, hvilke strækninger, der istandsættes hvornår. Desuden spiller andre forhold, som f.eks. hvor benyttet vejen, stien eller fortovet er, ind på prioriteringen, oplyser kommunen.

Man kan finde manualerne på Allerød Kommunens hjemmeside under www.alleroed.dk/borger/veje-og-trafik

mik.

Publiceret 21 June 2019 08:30