Økonomiudvalget indstillet forslaget til planstrategi godkendt i byrådet - med en række ændringer til boligudbygningsplanen.

Økonomiudvalget indstillet forslaget til planstrategi godkendt i byrådet - med en række ændringer til boligudbygningsplanen.

Forslag til planstrategi på vej i høring

Høringsfristen er 20. september, og der arrangeres et borgermøde i høringsperioden

Af
Michael Braunstein

strategi Økonomiudvalget har 18. juni haft et forslag til ny planstrategi på dagsordenen, og udvalget indstiller til byrådet, at forslaget godkendes - med en række ændringer til boligudbygningsplanen.

Udvalget går også ind for, at planstrategien sendes i høring med høringsfrist 20. september, og at der i høringsperioden skal være et borgermøde. Høringsperioden skal være minimum otte uger.

Udvalget har indstillet følgende ændringer til boligudbygningsplanen:

Enghaven med 114 boliger fremrykkes til 2022-2023, Enghave Parkvej med 86 boliger fremrykkes til år 2024-2025, boligområdet ved Hvidesten tages ud, Søageren ændres til seks rækkehuse og Rønneholt Parkvej til 53 boliger. Antallet af boliger i bymidten tilrettes jf. beslutningen om yderligere fortætning i Helhedsplanen.

Cirka 1450 boliger

Planstrategien skal beskrive, hvilke emner der skal revideres i den kommende kommuneplan. Planstrategien er derfor det dokument, hvor alle forvaltningsområders udviklingsplaner, der kræver fysiske og arealanvendelsesmæssige ændringer, bliver samlet, fremgår det af dagsordenen for Økonomiudvalgets møde.

Baggrund for indholdet i planstrategien er Allerød Kommunes vision, FN's verdensmål samt politikker, strategier og aktuelle problemstillinger fra alle dele af forvaltningen.

Et væsentligt element i planstrategien er boligudbygningsplanen, der også indeholder en rækkefølgeplan. Forslaget lægger op til, at der skal bygges cirka 1.450 boliger i de kommende 14 år.

Der skal vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2021.

Publiceret 22 June 2019 11:15