Allerød Kommune skal igangsætte initiativer, der skal afdække mulighederne for at forbyde brugen af sprøjtegifte eller begrænse dem i videst muligt omfang, lyder et forslag fra Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten.

Allerød Kommune skal igangsætte initiativer, der skal afdække mulighederne for at forbyde brugen af sprøjtegifte eller begrænse dem i videst muligt omfang, lyder et forslag fra Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten.

Forslag: Allerød skal se på forbud mod sprøjtegifte

Forslaget kommer fra Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek

Af
Michael Braunstein

forslag Rasmus Keis Neerbek, medlem af Allerød Byråd for Enhedslisten, har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden - hvor den figurerer på dagsordenen for mødet 27. juni:

'Allerød Kommune går forrest i at beskytte drikkevandet mod pesticider. Kommunen ligger på et grundvandsområde der forsyner mange mennesker, og vi har en pligt til at passe på vandet.

Pesticider er sammen med nitrat en af de største trusler mod vores grundvand.'

'Derfor igangsætter Allerød Kommune initiativer der skal afdække mulighederne for at forbyde brugen af sprøjtegifte eller begrænse dem i videst muligt omfang. Det gælder for: Landbrugsjorde, planteskoler og arealer til husdyr, private haver og udendørs arealer omkring virksomheder og industrier.

Yderligere vil Allerød Kommune - i lighed med fx Furesø og Albertslund Kommune - tilmelde sine offentlige arealer til initiativet Giftfri Have, og opfordre til så mange borgere som muligt følger trop,' lyder forslaget.

Publiceret 23 June 2019 08:15