'Allerød Kommune har allerede i en lang årrække ikke benyttet sprøjtemidler i driften af kommunens arealer. Ved at tilmelde sig Giftfri Have får kommunen en officiel registrering, hvilket vurderes at give en høj signalværdi til bl.a. haveejere i kommunen, virksomhedsejere samt andre kommuner og aktører der evt. fortsat benytter sprøjtemidler,' hedder det i forslaget fra Merete Them Kjølholm.

'Allerød Kommune har allerede i en lang årrække ikke benyttet sprøjtemidler i driften af kommunens arealer. Ved at tilmelde sig Giftfri Have får kommunen en officiel registrering, hvilket vurderes at give en høj signalværdi til bl.a. haveejere i kommunen, virksomhedsejere samt andre kommuner og aktører der evt. fortsat benytter sprøjtemidler,' hedder det i forslaget fra Merete Them Kjølholm.

Radikale Venstre foreslår: Allerød skal med i Giftfri Have

Forslaget er på byrådets dagsordenen 27. juni

Af
Michael Braunstein

forslag Allerød Kommune skal med i initiativet Giftfri Have. Sådan lyder et forslag fra Radikale Venstres byrådsmedlem, Merete Them Kjølholm, der har fået forslaget på dagsordenen for mødet i Allerød Byråd 27. juni.

Ordlyden i forslaget fra Merete Them Kjølholm kommer her:

'Hermed fremsendes initiativ sag fra Radikale Venstre vedrørende registrering af Allerød Kommunes arealer under initiativet Giftfri Have, således at kommunen officielt fremstår som en giftfri kommune.'

'Initiativet Giftfri Have er startet af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi med det formål at motivere haveejere til at droppe giften i haven for bl.a. at fremme vild natur samt biodiversitet og ikke mindst beskyttelse af grundvandet.'

'Flere kommuner har nu tilmeldt kommunens arealer, og Radikale Venstre foreslår, at Allerød Kommune tilsvarende registreres. Allerød Kommune har allerede i en lang årrække ikke benyttet sprøjtemidler i driften af kommunens arealer. Ved at tilmelde sig Giftfri Have får kommunen en officiel registrering, hvilket vurderes at give en høj signalværdi til bl.a. haveejere i kommunen, virksomhedsejere samt andre kommuner og aktører der evt. fortsat benytter sprøjtemidler.'

'Det forventes at en registrering er udgiftsneutral. Forslaget vil understøtte Allerød Kommunes vision om en bæredygtig grøn udvikling og FN's Verdensmål 15 - Livet på land, som er foreslået som et af fokusområderne i den kommende planstrategi.'

Flere naturarealer

Der er også et andet forslag fra Merete Them Kjølholm på byrådets dagsorden:

'Radikale Venstre ønsker at få undersøgt mulighederne for at øge antallet af arealer i kommunen, som kan udlægges til natur, der øger niveauet for biodiversitet fx vejrabatter og andre græsarealer mellem veje samt ved kommunens øvrige anlæg, herunder dele af evt. have- og parklignende arealer.'

'Det bør undersøges om der i den forbindelse kan indhentes et provenu i form af færre udgifter til vedligehold af arealerne og naturpleje.'

'Forslaget vil understøtte Allerød Kommunes vision om en bæredygtig grøn udvikling og FN's Verdensmål 15 - Livet på land, som er foreslået som et af fokusområderne i den kommende planstrategi.'

Publiceret 23 June 2019 10:45