Der er flertal i både Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for at se nærmere på muligheden for et badested på kommunens areal i Lynge Grusgrav.

Der er flertal i både Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for at se nærmere på muligheden for et badested på kommunens areal i Lynge Grusgrav.

Økonomiudvalget: Ja til at se nærmere på badested

Jørgen Johansen og Erik Lund, begge Konservative, stemte imod

Af
Michael Braunstein

Også Økonomiudvalget går ind for, at forvaltningen udfører nærmere undersøgelser af muligheden for at etablere et badested på kommunens areal i Lynge Grusgrav - og ønsker forslaget sendt til budgetforhandlingerne 2020-2027.

I udvalget stemte dog Jørgen Johansen og Erik Lund, begge Konservative, imod.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget havde sagen på dagsordenen 4. juni. Her var der flertal for samme løsning, som flertallet i Økonomiudvalget går ind for. Imod stemte Martin H. Wolffbrandt, Konservative, idet han mener, at Kultur- og Idrætsudvalget først skal inddrages i sagen.

Martin H. Wolffbrandt har begæret sagen i byrådet, og her står den på dagsordenen for mødet 27. juni.

Det er borgmester Karsten Längerich, der har bedt forvaltningen om at undersøge, om der kan etableres et badested på det kommunale areal i Lynge Grusgrav. Allerød Kommune ejer en lille del - cirka 5 procent af søfladen - af den største sø i Lynge Grusgrav.

Den største udfordring ved etablering af et badested er at skabe adgangsvej for redningskøretøjer, fremgår det af dagsordenen for møderne i de to udvalg. Her kan man også læse, at det er imod Nordsjællands Brandvæsens anbefaling at etablere et badested, hvis der ikke kan skabes en adgangsvej for en redningsbåd. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ikke etableres et badested på kommunens areal.

Publiceret 25 June 2019 08:30