Allerød Nyt har spurgt Jørgen Johansen (K) og Miki Dam Larsen (A) om, hvorfor de er henholdsvis imod og for nybyggeri på grunden Søageren. Arkivfoto

Allerød Nyt har spurgt Jørgen Johansen (K) og Miki Dam Larsen (A) om, hvorfor de er henholdsvis imod og for nybyggeri på grunden Søageren. Arkivfoto

Politikere uenige om det bedste for Søageren

Byrådsmedlemmerne Jørgen Johansen (K) og Miki Dam Larsen (A) står på hver sin side, når det gælder fremtiden på Søageren

Af
Anne Lønstrup

Søageren 14 Argumenterne står stejlt overfor hinanden, når politikerne taler om fremtiden for det rekreative areal ved Søageren 14.

Allerød Nyt har spurgt Jørgen Johansen (K) og Miki Dam Larsen (A) om, hvorfor de er henholdsvis imod og for nybyggeri på grunden.

”For os har det været vigtigt at have grønne områder, hvor man kan gå ned og fodre ænder og lave alle de ting, som er unikke for Allerød. Det er natur, og det skal der også være plads til,” siger Jørgen Johansen (K), og tilføjer, at Venstre i den tid, han var borgmester, var på Konservatives side i sagen.

”Vi har i demokratiets og kompromisets tegn i forbindelse med budget 2019 aftalt, at vi gerne ville se på muligheden for at bygge på grunden. Men da vi havde set de fire forskellige forslag, syntes vi, at et nyt byggeri får ødelagt mere end det gavner i forhold til kommunens økonomi. Så hellere finde pengene et andet sted i stedet for at ødelægge et grønt område,” siger Jørgen Johansen.

Han har selv med sine børn fodret ænder i det område, og han kan ikke se, hvordan man kan bygge seks rækkehuse og samtidig bevare den frie adgang til området. Han vil også savne at kunne kigge ned til søen og naturområdet oppe fra Søageren, hvis der bliver bygget.

Efterspørgsel på rækkehuse

Miki Dam Larsen (A) er klar over, at forslaget om at sælge kommunens matrikel på Søageren mødes med kritik af, at indtægten til kommunen er for lille målt op mod, at det grønne område mister herlighedsværdi. Han fastholder dog, at hver eneste lille indtægt betyder noget i det store billede.

”Men det primære i denne sag er, at vi prøver at tilgodese forskellige hensyn ved at lave en alsidig boligudvikling i kommunen. Vi skal både sikre en tilgang af nye børnefamilier, og at seniorer kan finde et alternativ til det store parcelhus. Der er stor efterspørgsel på den type boliger,” siger han.

Han køber ikke, at rækkehusene kan bygges et andet sted. Dels begrænser Fingerplanen, hvor nybyggeri kan placeres. Dels efterspørger folk at flytte ind, hvor der er naboer og ikke ude i det rene ingenting.

Miki Dam Larsen understreger, at han har stor forståelse for naboernes modstand, men at byrådsmedlemmerne er forpligtet på at se kommunen som en helhed.

Fastholder sit synspunkt

Argumentet om, at seks rækkehuse vil ligge i vejen for udsigten eller adgangen til området, tror han ikke på.

”Vi har valgt kun at bygge i en udstrækning, der svarer nogenlunde til den institution, som lå der før. Trafikken til og fra vil blive markant mindre end til dagtilbuddet, og ideen er, at der stadig skal være adgang til det rekreative område fra Søageren og at man skal kunne se ned til det fra vejen,” siger Miki Dam Larsen.

Han tilføjer, at kvaliteten af grønne åndehuller ikke kun beror på deres størrelse, og at der fortsat vil være stor rekreativ værdi i området.

Endelig kan Miki Dam Larsen ikke forstå beskyldningen om, at beslutningen om at bygge rækkehuse skulle være tale om en form for tak for sidst, fordi hans parti blev stemt ned, sidste gang spørgsmålet var oppe.

”Jeg har samme synspunkt, som jeg hele tiden har haft, nemlig at det vil være positivt at få seks rækkehuse på det areal,” siger han.

Publiceret 01 July 2019 05:30