Allerød Kommune ejer en lille del - cirka 5 procent af søfladen - af den største sø i Lynge Grusgrav, og det er her, byrådet ønsker at etablere badested. Arkivfoto

Allerød Kommune ejer en lille del - cirka 5 procent af søfladen - af den største sø i Lynge Grusgrav, og det er her, byrådet ønsker at etablere badested. Arkivfoto

Trods forhindringer undersøger kommunen fortsat muligheden for at lave badested ved Lynge Grusgrav

Hvis der skal være et kommunalt badested ved Lynge Grusgrav, skal det bl.a. sikres, at redningskøretøjer kan komme frem. Byrådet ønsker at gå videre med nærmere undersøgelser

Af
Anne Lønstrup

I sommeren 2018 blev der nedlagt badeforbud på de private arealer i Lynge Grusgrav. Det fik bagefter borgmester Karsten Längerich (V) til at bede forvaltningen om at undersøge, om kommunen selv kunne lave et badested.

Det har nu vist sig, at der skal gøres en del, før kommunen kan gøre den del af Lynge Grusgrav, som ejes af kommunen, til et egnet badested.

Adskillige forhindringer

Først og fremmest skal det sikres, at redningskøretøjer kan komme frem, hvis uheldet er ude.

Det vil kræve et firhjulstrukket køretøj at komme frem til søen, og det vil næppe være muligt at køre en båd til søen fra kommunens areal. Og hvis der ikke kan skabes adgangsvej for en redningsbåd, er det imod Nordsjællands Brandvæsens anbefaling at lave et badested.

Forvaltningen mener også, at de sikkerhedsmæssige forhold bør undersøges af Trygfondens Kystlivredning, samt at der skal måles vanddybde og bundforhold. Der vil formentlig være behov for at rydde noget af rørskoven samt at lægge sand/grus på bunden. I den forbindelse kræver det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis der sker ændringer på søbredden.

Badevandet skal analyseres

Endelig anbefaler forvaltningen, at der igangsættes badevandsanalyser, som – bl.a. fordi det involverer en erhvervsdykker - anslås at koste op til 100.000 kr.

Det noteres, at der allerede eksisterer en adgangsvej til grusgraven via det private område. Herfra vil der også kunne søsættes en båd.

Selv om forvaltningen ikke kunne anbefale at etablere et badested på det kommunale areal i Lynge Grusgrav, besluttede byrådet, at muligheden skal undersøges nærmere. Forslaget blev sendt videre til budgetforhandlingerne 2020-27.

Publiceret 04 July 2019 07:32