"Vi skal værne om Allerøds særkender og grønne pletter. Det synes jeg vi som politikere har en særlig forpligtelse til," siger det konservative byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt: "Allerød skal ikke ligne en vestegnskommune"

Det konservative byrådsmedlem opfordrer borgerne til at indsende høringssvar til kommuneplanstrategien - og politikerne til at lytte til borgerne

planstrategi På byrådsmødet i juni sendte Allerød Byråd Planstrategien i høring. Det konservative byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt opfordrer borgerne til at indsende høringssvar - og politikerne til at lytte til borgerne.

"Kommuneplanstrategien er en pil som sætter retningen for den fremtidige udvikling af Allerød. Strategien indeholder en ganske massiv boligudbygning. Men vi skal udvikle Allerød med omtanke. Allerød skal ikke ligne en vestegnskommune plastret til med boliger, veje og tunneller. Det grønne er Allerøds kendetegn. Det er en del af vores vision. Den endelige kommuneplan kommer til at give en indikation af, om pilen peger i den rigtige retning," siger Martin H. Wolffbrandt.

Den konservative politiker ser flere tegn på, at byrådet svigter ambitionen om at fastholde "det gode, gamle, grønne Allerød."

Da Teknik-, Erhverv, Miljø og Planudvalget behandlede en sag om området omkring Handelsbanken og Frederiksborgvej 23 stemte Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Blovstrød-listen for en løsning, som vil betyde at huset fra 1927 vil blive revet ned, anfører Martin H. Wolffbrandt, der selv stemte imod.

"Vi skal værne om Allerøds særkender og grønne pletter. Det synes jeg vi som politikere har en særlig forpligtelse til. Fra kommuneplanstrategien er bl.a. Søageren og området ved Sortemosevej eksempler, hvor jeg synes, vi skal ændre planen," siger Martin H. Wolffbrandt og tilføjer:

"Jeg ved at nogen i byrådet har været varme fortalere for at vælge en 'Glostrup-model'. Den retning synes jeg bestemt ikke, vi skal vælge. Allerød skal i en anden retning. Det håber jeg borgerne fortæller politikerne, og at politikerne lytter efter."

mik.

Publiceret 16 July 2019 09:15