Kjel Bording Johansen, formand for Grundejerforeningen Mosevang, og Anette Stæhr, formand for Grundejerforeningen Søparken, på arealet, hvor der er planer om at lave lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på at bygge seks rækkehuse. Foto: Anne Lønstrup

Kjel Bording Johansen, formand for Grundejerforeningen Mosevang, og Anette Stæhr, formand for Grundejerforeningen Søparken, på arealet, hvor der er planer om at lave lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på at bygge seks rækkehuse. Foto: Anne Lønstrup

DN til Allerød Byråd: 'Opgiv byggeri på Søageren'

'Lad det grønne område forblive natur,' lyder opfordringen fra formanden for Danmarks Naturfredningsforening Allerød, Marianne Engberg

Af
Michael Braunstein

søageren Danmarks Naturfredningsforening (DN) Allerød opfordrer Allerød Byråd til at ændre beslutningen om at opføre seks rækkehuse på Søageren i Lillerød.

'Lad i stedet det grønne område forblive natur', lyder opfordringen fra formanden for DN Allerød, Marianne Engberg, i et læserbrev til Allerød Nyt.

Marianne Engberg påpeger, at 'hvis byrådet vil bygge rækkehuse på arealet, skal der vedtages en ny lokalplan, og den tre år gamle aftale om at lade Søageren 14 indgå i det grønne område, vil blive annulleret.'

'Det kan byrådet, men er det en klog beslutning for naturen og beboerne i området?,' spørger DN-formanden og fortsætter:

'Byrådet har for få år tilbage tiltrådt en Indsats- og handleplan om at fremme den biologiske mangfoldighed i kommunen. Danmark og dermed alle kommuner har i EU forpligtiget sig til at vende tilbagegangen for dyr og planter til fremgang inden 2020. DN har indtryk af, at indsats- og handleplanen efterhånden er glemt. Byrådet træffer desværre beslutninger, der for naturen i bymiljøet går i en forkert retning. Nu er det så det lille fine areal på Søageren, der står for tur.'

'Med den rette pleje, som er et årligt høslæt, kan der udvikles et par. 3-beskyttet overdrev på ca. 6000 kvm. Grundejerforeningerne i området har tilbudt økonomisk at stå for den rette pleje af området, for at undgå en natur-ødelæggende bebyggelse,' skriver Marianne Engberg.

Publiceret 17 July 2019 13:00