De samlede affaldsgebyrer i 2020 for en husstand tilmeldt tømning af en 110 liter sæk til dagrenovation vil i Allerød udgøre 3.748 kr. inklusiv moms, hvilket svarer til en stigning på 1.139 kr. Temafoto

De samlede affaldsgebyrer i 2020 for en husstand tilmeldt tømning af en 110 liter sæk til dagrenovation vil i Allerød udgøre 3.748 kr. inklusiv moms, hvilket svarer til en stigning på 1.139 kr. Temafoto

Dit affald bliver dyrere at komme af med næste år

I Allerød stiger affaldsgebyrene, først og fremmest på grund af den kommende ordning for genanvendeligt affald

Af
Michael Braunstein

affald Allerød-borgerne skal i 2020 betale mere for at få håndteret deres affald. Det skyldes primært et nyt gebyr for genanvendeligt affald, øget gebyr for dagrenovation og udskydelse af gebyropkrævning for 2019.

Det nye gebyr for genanvendeligt affald skal dække udgifterne til kommunens nye henteordning for papir, pap, glas, metal og plast.

Allerød Byråd har besluttet, at gebyret skal være på 970 kroner inklusiv moms, idet gebyret er udregnet som et gennemsnitsgebyr for alle husstande i kommunen, uanset om man skal aflevere affaldet i fælles containere eller to-kammer beholdere ved boligen.

Omkostningerne i 2020 vedrørende ordningen med genanvendeligt affald omfatter behandling og afsætning, omlastning samt kørsel af genanvendeligt affald, og afdrag på lån til Allerød Kommune, som køber alle nye beholdere til den nye ordning - beholderne stilles herefter op hos borgerne uden ekstra betaling.

I omkostningerne indgår også en andel af løn og administrationsudgifter, som forvaltningen forventes at bruge på genanvendeligt affald, it-udgifter og information til borgerne om den nye ordning.

Den ændrede prissætning for dagrenovation har medført, at det oprindelige 5 meter-gebyr – hvor man betalte et tømningsgebyr pr. sæk og et særgebyr pr. ejendom, hvis man havde sit stativ stående mere end 5 meter fra skel - nu ændres til, at der er to forskellige tømningsgebyrer for den samme størrelse sæk. Eksempelvis: 110 liter sæk under 5 meter fra skel og 110 liter sæk over 5 meter fra skel.

De samlede affaldsgebyrer i 2020 for en husstand tilmeldt tømning af en 110 liter sæk til dagrenovation vil udgøre 3.748 kr. inklusiv moms, hvilket svarer til en stigning på 1.139 kr.

Publiceret 02 August 2019 08:45