Den årlige guidede vandretur i øvelsesterrænet omkring Høvelte og Sjælsmark finder denne gang sted 15. september. Foto: Den Kongelige Livgarde

Den årlige guidede vandretur i øvelsesterrænet omkring Høvelte og Sjælsmark finder denne gang sted 15. september. Foto: Den Kongelige Livgarde

Guidet vandretur i Høvelte Øvelsesterræn

Den årlige tur finder sted 15. september

vandretur Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, byder alle interesserede velkommen til at deltage i den årlige vandretur i øvelsesterrænet omkring Høvelte og Sjælsmark.

"Øvelsesterrænet er åbent for alle, når forsvaret ikke selv bruger det. Derfor synes vi, det er vigtigt at fortælle lidt om, hvordan og hvorfor vi bruger terrænet som vi gør, men også fortælle vore naboer og interesserede om den natur, som de og forsvaret har til rådighed," siger Mads Rahbek.

Vandreturen finder i år sted søndag 15. september fra kl. 10-13.

Ud over Mads Rahbek vil seniorsergent Henrik Munck også deltage. Henrik Munck har ansvaret for vedligeholdelsen af naturen i øvelsesterrænet og vil bidrage med fortællinger om bio-diversitet, særlige områder og anekdoter fra terrænet.

Deltagerne mødes foran hovedvagten til Garderkasernen i Høvelte senest kl. 10.00, hvorefter turen vil starte.

'Husk at tage tøj på efter vejrliget. Der gøres forsøg på at lave en rute, der tilgodeser barnevogne med mere, men der kan forekomme små udfordringer undervejs,' hedder det i en pressemeddelelse.

mik.

Publiceret 04 August 2019 06:00