Formanden for LUI Tennis, Jesper Bonde, formanden for Blovstrød Tennisklub, Gunnar Olsen, formanden for Allerød Tennisklub, Morten Fritz Rasmussen, og borgmester Karsten Längerich ved rejsegildet på tennishallen i marts. Hallen ventes nu at stå klar senest 1. oktober. Foto: Michael Braunstein

Formanden for LUI Tennis, Jesper Bonde, formanden for Blovstrød Tennisklub, Gunnar Olsen, formanden for Allerød Tennisklub, Morten Fritz Rasmussen, og borgmester Karsten Längerich ved rejsegildet på tennishallen i marts. Hallen ventes nu at stå klar senest 1. oktober. Foto: Michael Braunstein

Tennishal ventes klar senest 1. oktober

Udbudsrunde for halgulvet er afsluttet

Af
Michael Braunstein

tennishal Det nye udbud af arbejdet med at lægge gulv i Allerøds nye tennishal er overstået: De indkomne bud er vurderet af ekstern rådgiver og jurist, og resultatet er forelagt tennisklubberne.

Det blev Play Maker Sports, der samlet gav det bedste bud. Det forventes, at arbejdet med etablering er afsluttet senest 1. oktober 2019.

Det fremgår altsammen af punktet 'Meddelelser' i dagsordenen for Kultur- og Idrætsudvalgets møde 12. august.

Det blev tidligere besluttet at gennemføre et nyt udbud af gulvet i den nye tennishal, idet det efter drøftelser mellem de tre tennisklubber og den kommunale forvaltning blandt andet kunne konstateres, at forskellige krav ikke var defineret præcist nok i udbudsmaterialet.

Det har altsammen betydet en forsinkelse af åbningen af hallen, der oprindeligt skulle have slået dørene op i maj-juni.

Publiceret 07 August 2019 15:11