Den største udfordring i forbindelse flytningen af Billedskolen fra Fru Lunds Villa til musikskolen er mangel på depotplads, fremgår det af et notat om flytningen. Arkivfoto

Den største udfordring i forbindelse flytningen af Billedskolen fra Fru Lunds Villa til musikskolen er mangel på depotplads, fremgår det af et notat om flytningen. Arkivfoto

'Billedskolen fungerer samlet set godt i sine nye rammer'

Det fremgår af et notat om flytningen fra Fru Lunds Villa

Af
Michael Braunstein

billedskolen 'Billedskolen fungerer samlet set godt i sine nye rammer.'

Sådan står der i et notat om flytningen af Billedskolen fra Fru Lunds Villa til selve musikskolen. Notatet - der er dateret 9. juli 2019 og er underskrevet af musikskoleleder Lars Peter Nielsen - er et bilag under punktet 'Meddelelser' til mødet i Kultur- og Idrætsudvalget 12. august.

'Undervisningslokalet er stort og har et godt lysindfald, og der er god plads til eleverne, der undervises på hold 12 af gangen,' står der i notatet, der også konstaterer, at Billedskolens to lærere ser det som en positiv ting, at de i det daglige nu har en bedre kontakt med deres kollegaer.

Det tilføjes, at 'Billedskolen har brugt tid henover foråret på at finde sig tilrette og indrette lokalet.'

Eleverne og forældrene

Om eleverne hedder det i notatet:

'Eleverne er også glade for at kunne være en del af hovedskolen, de bruger nu fællesarealerne til leg i pauserne sammen med de øvrige elever. Nogle siger, at de savner den gamle billedskole, den var mere hyggelig, det nye lokale er mere ligesom at gå i skole.'

'Der har ikke været klager fra forældre i forbindelse med flytningen,' noteres det, ligesom det oplyses, at 'Musik- og kulturskolens øvrige lærere er positive over for Billedskolens nye placering, det skaber mere liv på skolen og åbner op for et mere spontant samarbejde.'

Når det gælder elever med særlige behov, påpeges det i notatet, at 'den gamle billedskole havde tre undervisningslokaler, to små og et stort. Det gjorde det muligt at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at børn med særlige behov/udfordringer havde mulighed for at deltage sammen med de øvrige elever.'

Notatet fortsætter:

'I dagligdagen løses behovene for elever med særlige behov dog også i de nye faciliteter.'

Den største udfordring

Den største udfordring i forbindelse flytningen er mangel på depotplads, hedder det i notatet, der fortsætter:

'Problemet løses ved at nyindrette eksisterende depot og værksted, samt digitalt ved ophængning af smartboard og etablering af ophængningssystemer på skolens gangarealer. Det vil være med til at gøre musik- og kulturskolen til et fint sted at udstille.'

Publiceret 12 August 2019 05:30