Det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 meter fra en arbejdende maskine, påpeger Naturstyrelsen. På styrelsens hjemmeside under lokalenheden 'Hovedstaden' kan man se, hvor i skoven der fældes træer. Foto: Naturstyrelsen

Det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 meter fra en arbejdende maskine, påpeger Naturstyrelsen. På styrelsens hjemmeside under lokalenheden 'Hovedstaden' kan man se, hvor i skoven der fældes træer. Foto: Naturstyrelsen

Derfor fældes der træer i Ravnsholt Skov

Skovningsprojekt påbegyndes her i midten af august

skovning Ravnsholt Skov vil i den kommende tid ændre udseende: Her fra midten af august går et skovningsprojekt igang, hvor der fældes og udtyndes.

Der vil i denne omgang blive tale om fældninger i nåletræsbevoksninger, især af rødgran, oplyser skovfoged Jens Bjarke Hansen, Naturstyrelsen, 'Hovedstaden'.

'I nogle af rødgran-bevoksningerne, som har nået 60 års alderen, vil alle træerne blive fældet, fordi de nu er hugstmodne med hensyn til størrelse og kvalitet. Der vil derfor fremkomme nye lysninger, og det vil skabe et forandret skovbillede, som giver nye udsigter og som ofte er der, hvor rådyr og andre dyr søger ud for at finde føde,' hedder det i en pressemeddelelse, der fortsætter:

'En del gamle træer, især løvtræarter eller mere stabile nåletræarter som f.eks. skovfyr, får lov at stå til høj alder og naturlig forfald. Døende og døde træer er vigtige levesteder for svampe og dyreliv.'

'Hvor træerne har sået sig selv under de gamle træer, vil de små nye træer udgøre grundlaget for en ny trægeneration. Andre steder vil der finde en tilplantning sted.'

Udtynding

Jens Bjarke Hansen oplyser også, at der andre steder i skoven fældes blandt yngre træer – en såkaldt udtynding – hvor formålet er, at de resterende træer udvikler sig til store harmoniske og sunde træer.

'Den største og bedste del af de fældede træer udnyttes til bygningstræ, den ringeste del til emballage, cellulose - altså papir - og energiformål. Salget af træet giver indtægter til skovens drift,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Ikke helt uden gener

Det påpeges, at skovningen desværre ikke kan ske helt uden gener for skovenes daglige brugere, idet det kan blive nødvendigt, at man omlægger ruten for den daglige tur i skoven.

'Naturstyrelsen kan ved skiltning afspærre de bevoksninger, hvor fældningsarbejdet aktuelt finder sted, for at sikre at ingen uforvarende forvilder sig ind i et område, hvor maskiner er i færd med at fælde træer. Eventuelle afspærringer vil blive nedtaget ved arbejdstids ophør. De store skovveje ryddes løbende for grene, de mindre stier ryddes, når arbejdet er afsluttet. Små trampestier må skovgæsterne selv optrampe igen,' hedder det i pressemeddelelsen.

mik.

Publiceret 14 August 2019 15:00