"Vi ønsker som politikere - og hører borgerne sige - at de gerne vil have en bymidte med noget at opleve og nogle at møde. Derfor håber vi på, at borgerne har lyst til at deltage i dialogmødet, så vi sammen kan komme lidt tættere på, hvordan vores fælles bymidte skal udformes," siger formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen.

Fokus på bymidten i Lillerød

Borgerne er inviteret til dialogmøde 4. september

bymidten Allerød Byråd har vedtaget en helhedsplan for bymidten i Lillerød. Frem mod årsskiftet skal arbejdet med at konkretisere planen og omsætte den til en ny lokalplan i gang.

Det er en lokalplan, der skal give mulighed for nye byggerier, rekreative løsninger i gadeplan og en ny og anderledes parkeringsstruktur, der til sammen skal være med til at skabe mere byliv, påpeger Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

"Helhedsplanen er et solidt forarbejde med gennemarbejdede principper for, hvad vi som kommune vil på lang sigt med bymidten. Den giver de overordnede retningslinjerne, og skal derfor udmøntes og konkretiseres i en lokalplan, der igen skal i høring," siger Miki Dam Larsen, udvalgsformand for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, og forsætter:

"Vi ønsker som politikere - og hører borgerne sige - at de gerne vil have en bymidte med noget at opleve og nogle at møde. Derfor håber vi på, at borgerne har lyst til at deltage i dialogmødet, så vi sammen kan komme lidt tættere på, hvordan vores fælles bymidte skal udformes. Vi har brug for, at alle de mennesker, der færdes i bymidten til dagligt, kan hjælpe med at pege på, om der er særlige områder, der kræver lidt ekstra opmærksomhed."

På mødet kan man høre mere om indholdet i den vedtagne helhedsplan, og hvilken videre proces der ligger frem mod en ny lokalplan. Efter oplægget vil der være gruppedrøftelser, hvor der er mulighed for at give input til det videre arbejde.

Mødet foregår onsdag 4. september mellem kl. 19.00-21.00 i Skoven 4.

Publiceret 18 August 2019 10:45