Der bør etableres lokalråd i Lynge og Blovstrød, der løbende kan inddrages i den lokale udvikling, mener Vores Allerød. Temafoto

Der bør etableres lokalråd i Lynge og Blovstrød, der løbende kan inddrages i den lokale udvikling, mener Vores Allerød. Temafoto

Forslag: Lokalråd i Lynge og Blovstrød

Vores Allerød har stillet forslag om, at der etableres lokalråd i de to byer

Af
Michael Braunstein

lokalråd 'Etablering af lokalråd for Lynge og Blovstrød, der løbende kan inddrages i den lokale udvikling.'

Sådan formulerer Vores Allerød et forslag, der er stillet som en såkaldt initiativsag i forbindelse med arbejdet med det nye budget.

Økonomiudvalget har sagen på dagsordenen 20. august, og på forhånd oplyser forvaltningen blandt andet:

'Et lokalråd er et demokratisk lokalt samarbejdsforum, der dækker et afgrænset geografisk område. Et lokalråd er en privat forening, der arbejder for at fremme lokalsamfundets interesser. Et lokalråd kan arbejde selvstændigt eller i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Lokalråds typiske opgave er at medvirke til at skabe udvikling i og af deres lokalsamfund gennem fælles indsats og gennem samarbejde.'

Og forvaltningen fortsætter:

'Lokalråds medlemmer omfatter typisk engagerede og aktive borgere, foreningsrepræsentanter og repræsentanter for erhvervs- og forretningslivet. Der findes lokalråd i mange kommuner landet over. De varierer i størrelse og antal og har forskellige forpligtelser og opgaver ind i det politiske virke i kommunerne.'

Forvaltningen opstiller derefter en række emner, som man mener, at en analyse af rammer og muligheder for at oprette lokalråd i Lynge og Blovstrød vil omfatte.

'En analyse af rammer og muligheder for at oprette lokalråd i Lynge og Blovstrød kan gennemføres inden for eksisterende ressourcer, og må forventes at medføre allokering af ca. 100 timers arbejde. Der gøres opmærksom på at der må påregnes driftsudgifter til understøttelse af lokalråd skulle de blive nedsat,' bemærker forvaltningen.

Der er to forslag på udvalgets bord:

'Forslag 1: Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning. Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.'

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Publiceret 19 August 2019 05:30