Socialdemokratiet ønsker en analyse af muligheder, behov, forventninger og erfaringer, når det gælder stationsnære ungdomsboliger - samt hvilke sammenhænge, ungdomsboliger kan indgå i og hvilke placeringer der er mulige. Temafoto

Socialdemokratiet ønsker en analyse af muligheder, behov, forventninger og erfaringer, når det gælder stationsnære ungdomsboliger - samt hvilke sammenhænge, ungdomsboliger kan indgå i og hvilke placeringer der er mulige. Temafoto chinnarach - stock.adobe.com

Analyse skal se nærmere på ungdomsboliger

Forslag er sendt til byrådets budgetforhandlinger

Af
Michael Braunstein

analyse Byrådet skal i forbindelse med budgetforhandlingerne se nærmere på mulighederne for at etablere flere ungdomsboliger, der ligger stationsnært.

Socialdemokratiet har foreslået følgende:

'På byrådets kickoff på helhedsplanen fremgik det, at der vurderes at være et marked for stationsnære ungdomsboliger. Vi ønsker en analyse af muligheder og behov; hvilke forventninger og erfaringer er der på området, hvilke sammenhænge kan ungdomsboliger indgå i og hvilke placeringer er mulige.'

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget besluttede på sit møde 13. august at sende sagen til byrådets budgetforhandlinger.

Forvaltningen oplyser, at 'udførte undersøgelser for bymidten peger på, at det vil være muligt at tiltrække unge i 20'erne, såfremt der opføres ungdomsboliger i bymidten. Målgruppen søger efter mindre lejligheder (ca. 65 kvm.) og har både interesse for lejer- og ejerboliger.'

'Helhedsplanen for bymidten giver mulighed for, at bymidten fortættes, hvilket konkretiseres i den kommende lokalplan for bymidten. I forbindelse med udbud af de offentligt ejede arealer, vil der kunne stilles krav om opførelse af ungdomsboliger. Allerød Kommune ejer Kulturtorvsområdet og staten ejer arealerne ved banen. Helhedsplanen giver mulighed for en fremtidig udvikling på begge arealer,' oplyser forvaltningen ifølge udvalgets dagsorden.

Publiceret 20 August 2019 15:30