I 2020 er det 50-året for kommunesammenlægningen i 1970, hvor Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløse blev til Allerød Kommune. Jubilæumsfesten er nu ved at tage form.

I 2020 er det 50-året for kommunesammenlægningen i 1970, hvor Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløse blev til Allerød Kommune. Jubilæumsfesten er nu ved at tage form.

Udvalg foreslår: Allerøds 50 års jubilæum skal fejres for 400.000 kroner

Fejringen får fire hovedspor, herunder et folkemøde om bæredygtighed

Af
Michael Braunstein

jubilæum I april besluttede Økonomiudvalget at se nærmere på mulighederne for en markering af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020 indenfor en økonomisk ramme på mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr. Efter sit møde 20. august indstiller udvalget til byrådet, at der arbejdes videre med fire hovedspor, og at omkostningerne bringes ned. Samlet foreslår udvalget, at der gives en tillægsbevilling på 400.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget går ind for, at der til hovedspor 1 - 'Fejring af Allerøds historie' - afsættes 50.000 kr. til aktiviteter og 50.000 kr. personaleressourcer.

Hovedspor 2 hedder 'Fejring af de frivillige i kommunen', og her indstiller udvalget, at der gives udvidet støtte til Aktiv Fritid og Byforum til jubilæet, hvor der afsættes 50.000 kr. til aktiviteter.

Når det gælder hovedspor 3 - 'Bæredygtig jubilæumsfestival' - foreslår Økonomiudvalget, at der til et folkemøde om bæredygtighed afsættes 70.000 kr. til aktiviteten og 80.000 kr. til personaleressourcer.

Endelig foreslår udvalget et nyt hovedspor 4 - 'Pulje til foreninger og frivillige' - som defineres i Kultur- og Idrætsudvalget. Der afsættes 100.000 kr. til aktiviteter.

Af udvalgets dagsorden fremgår det, at der vedrørende hovedspor 1 satses på et arrangement, hvor Allerød Musikskole under overskriften 'Hjem til Allerød' præsenterer tidligere elever, der er blevet professionelle kunstnere.

Når det gælder folkemødet om bæredygtighed, er det tanken at få FN's verdensmål på agendaen, og der søges indgået et samarbejde med Teknologirådet.

Publiceret 21 August 2019 15:45