"Det har været mit og byrådets fokus at bevare de grønne områder mellem byerne i Allerød og den nære afstand til naturen," siger borgmester Karsten Längerich.

Borgmester om planstrategi: "Vi skal bevare nærheden til naturen og til hinanden"

"Med planstrategien sætter vi det lange lys på og planlægger for en balanceret udvikling," siger Karsten Längerich inden borgermøde

plan "Allerød er en skøn kommune at bo i – med fællesskab og nærhed til naturen. Sådan skal det blive ved med at være. Med planstrategien sætter vi det lange lys på og planlægger for en balanceret udvikling med plads til nye unge familier og med plads til alt det, der i dag gør Allerød særlig. Vi skal bevare nærheden til naturen – og til hinanden."

Sådan siger borgmester Karsten Längerich op til borgermødet onsdag 28. august, hvor borgerne kan blive klogere på den planstrategi, der beskriver Allerøds udvikling de næste 14 år.

Nødvendigt med flere boliger

Planstrategien er byrådets plan for kommunens langsigtede udvikling. Den sætter bl.a. rammerne for den kommende boligudbygning, erhvervsudvikling og klimatilpasning. Et element i planstrategien er boligudbygningsplanen, og forslaget lægger op til, at der skal bygges lidt over 100 nye boliger om året.

"Vi skal bygge flere boliger i Allerød, fordi befolkningen udvikler sig. Hvis vi ikke bygger nye boliger, så vil der være behov for at skære ned på daginstitutioner og skoler, og kundegrundlaget for at drive butik i Allerød bliver dårligere. Samtidig er der rigtig mange Allerød-borgere – specielt ældre – som gerne vil flytte i noget mindre og mere stationsnært," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"Hvis disse boligformer ikke findes i Allerød, vil det betyde, at borgere, som har boet her i mange år, enten bliver nødsaget til at flytte ud af kommunen eller er bundet til et stort hus. Et hus, som kan skabe et rigtigt godt liv for en ny børnefamilie i Allerød."

Fokus på at bevare grønne områder

Karsten Längerich påpeger, at "i Allerød ligger by og natur tæt op ad hinanden, og der er masser af skov og natur."

"Vi skal med den langsigtede udvikling sikre os, at kvaliteterne i byerne, i landskabet og i den eksisterende natur bevares. Den tankegang har staten også, og derfor begrænser den statslige planlægning - Fingerplan 2019 - hvor man som kommune kan boligudvikle. Det sætter således rammen," understreger borgmesteren og fortsætter:

"Det har været mit og byrådets fokus at bevare de grønne områder mellem byerne i Allerød og den nære afstand til naturen. Samtidig har det haft mit største fokus at bevare de grønne områder omkring Hestestien og Hvidestens marker, og at der ikke bygges nord for Sortemosevej. Blovstrød og Lillerød skal ikke have mulighed for at vokse sammen, for det er to forskellige bysamfund."

"Når vi i byrådet ønsker, at der skal bygges 100 nye boliger om året, så kan det ikke undgås, at der er grønne områder, som bliver lidt mindre grønne. Vores fokus har dog været at bygge på områder, der tidligere har været bebygget, områder der allerede er udlagt til byggegrunde, områder som sjældent benyttes af borgerne og ikke mindst bygge mere bynært," siger borgmesteren.

Borgermøde om planstrategi og budget

Karsten Längerich opfordrer alle til at deltage på borgermødet 28. august i Centerhallen fra kl. 18.00-21.00, hvor man ifølge borgmesteren kan blive klogere på processen og byrådets idéer.

Man kan samtidig høre om borgmesterens forslag til kommunens budget for 2020.

Forslaget til planstrategi kan læses HER

Cykeltur til byudviklingsområder

Man kan også komme med på cykeltur og debattere fremtidens boligudbygning i Allerød sammen med borgmester og lokalpolitikere.

Lørdag 7. september er der tre cykelture, hvor der gøres holdt ved udvalgte områder, som er udpeget til nye boligudviklingsområder i forslaget til planstrategi.

Lynge: Start ved Lynge Bytorv kl. 10.00, slut ved Julemosegård senest kl. 11.30.

Lillerød: Start ved Rådhuset kl. 12.30, slut ved rådhuset senest kl. 14.30.

Blovstrød: Start ved privatskolen kl. 15.30, slut samme sted senest kl. 17.00.

Publiceret 23 August 2019 09:34