Erik Lund.

Erik Lund.

Erik Lund: Borgmesteren bryder aftale om varmtvandsbassin

Karsten Längerich løber fra aftalen om et nyt varmtvandsbassin ved at sige, at det skal være driftsneutralt, mener byrådsmedlem Erik Lund.

Af
Louise Mørch Vilster

Varmtvandsbassin. "Borgmesteren melder ud på møder med borgere, at det er aftalt, at driften på varmtvandsbassinet skulle være udgiftsneutralt. Men det har aldrig stået nogen steder, at et nyt varmtvandsbassin skal være uden driftsudgifter." Sådan siger byrådsmedlem Erik Lund (C), som mener, at borgmester Karsten Längerich (V) løber fra aftalen om varmtvandsbassinet, der blev indgået i 2016.

I forbindelse med borgmesterens oplæg til en budgetaftale for årene 2020-2027 har Karsten Längerich meldt ud, at han mener, at et varmtvandsbassin skal være driftssneutralt for at blive en realitet. Ellers vil det være en forkert prioritering og tage ressourcer fra ældreplejen.

Skulle være bygget for længe siden

I budgetforslaget er etableringen af et eventuelt varmtvandsbassin blevet udskudt til 2023, da det skal ligge sammen med et samlet genoptræningscenter, der først bliver samlet i 2023. I borgmesterens budget er der stadig bevaret de 10 millioner kroner i anlægsudgifter.

"Bassinet skulle være bygget for længe siden, men Venstre har syltet sagen. Jeg har hele tiden vidst, at de ville springe fra aftalen, for det er hele tiden blevet forsinket", siger Erik Lund.

Går med livrem og seler

Forvaltningen i Allerød Kommune har budgetteret med en årlig driftsudgift på 500.000 kr., men Erik Lund mener, at varmtvandsbassinet fint vil kunne løbe rundt uden årlige udgifter, hvis det bliver lejet ud 20 timer om ugen.

"Det kan lade sig gøre i Birkerød, hvor de endda har folk på venteliste. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det kan lejes ud fire timer om dagen. Vi budgetterede kun med 500.000 kroner for at gå med livrem og seler", siger han.

Forkert prioritering

Borgmester Karsten Längerich mener dog ikke, at der er tale om aftalebrud.

"Vi har ikke aftalt at sætte penge af til drift, og med det stigende antal ældre vil det ikke være den rigtige prioritering", siger han, og afviser Erik Lunds påstand om, at varmtvandsbassinet kan drives uden driftsudgifter.

"Erik har hele tiden haft sine egne beregninger, fordi han gerne vil have det, men forvaltningen er ikke enig i de præmisser, han har opstillet", siger Karsten Längerich.

Publiceret 10 September 2019 15:00