Ønsket om flere boliger i bymidten i Lillerød kom til udtryk på dialogmødet 4. september, oplyser udvalgsformand Miki Dam Larsen. Temafoto

Ønsket om flere boliger i bymidten i Lillerød kom til udtryk på dialogmødet 4. september, oplyser udvalgsformand Miki Dam Larsen. Temafoto

Møde om bymidten: "Boliger var det helt store tema"

"Mange ønsker boliger i bymidten, så på det punkt tænker jeg, at vi har ramt plet," siger udvalgsformand Miki Dam Larsen efter dialogmøde, hvor også byggehøjde blev diskuteret

Af
Michael Braunstein

bymidten "Boliger var det helt store tema. Det er mit indtryk, at mange ønsker boliger i bymidten, så på det punkt tænker jeg, at vi har ramt plet med helhedsplanen. Opgaven er så at skabe balance mellem ønsket om flere boliger og hensynet til omgivelserne."

Sådan siger formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, efter dialogmødet 4. september i Skoven 4 om bymidten i Lillerød. Mødet havde 50-60 deltagere.

På vej mod lokalplan

Dialogmødet tog afsæt i den helhedsplan for bymidten, som Allerød Byråd har vedtaget. Frem mod årsskiftet arbejder politikerne på at konkretisere planen og omsætte den til en ny lokalplan.

Det er hensigten, at lokalplanen skal give mulighed for nye byggerier, rekreative løsninger i gadeplan og en ny og anderledes parkeringsstruktur, der til sammen skal være med til at skabe mere byliv.

I helhedsplanen opereres der med en bygningshøjde på M.D. Madsensvej på maksimalt fire etager, mens planen åbner mulighed for at bygge i fem-seks etager ved Allerød Stationsvej.

"Både forbehold og opbakning"

"Jeg oplevede, at der blev givet udtryk for både forbehold og opbakning til de rammer for udviklingen i bymidten, som helhedsplanen udstikker," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"En hel del ønsker ældrevenlige boliger i bymidten, og samtidig kom det klart frem, at det er vigtigt med et blandet byggeri med boliger for alle aldre, så der er mulighed for at være sammen på tværs af generationer. Også ønsket om at etablere bofællesskaber blev fremført."

"Helhedsplanens byggehøjder mødte kritik. Det er mit indtryk, at det især er borgere, der måtte komme til at bo op til de højeste byggerier, der ønsker lidt lavere byggehøjder."

"Vi tager nu alle input fra dialogmødet med i det videre arbejde med lokalplanen. Og vi må naturligvis se på, hvordan vi indenfor helhedsplanens rammer bedst kan imødekomme ønsket om boliger i bymidten - eksempelvis som alternativ til store parcelhuse - og så hensynet til naboer og omgivelser," siger Miki Dam Larsen.

Publiceret 10 September 2019 05:30