Lars Bacher - har rejst en sag om byrådsmedlemmernes rejseomkostninger.

Lars Bacher - har rejst en sag om byrådsmedlemmernes rejseomkostninger.

Ønsker opgørelse over byrådsmedlemmernes rejseomkostninger

Konservative Lars Bacher har rejst sag med baggrund i forslag fra Blovstrødlisten

Af
Michael Braunstein

opgørelse Det konservative byrådsmedlem Lars Bacher ønsker at få en opgørelse over rejseomkostninger pr. byrådsmedlem i indeværende periode - og sagen er på dagsordenen for byrådsmødet 17. september.

'Det jeg ønsker specificeret er rejseomkostninger pr. byrådsmedlem til konferencer, seminarer, workshops ol.,' hedder det i udspillet fra Lars Bacher. Og han fortsætter:

'Baggrunden for mit ønske har baggrund i Blovstrødslistens forslag om, at seminarer skal holdes på rådhuset. Et besparelsesforslag.'

'Fra Konservativ side har vi vist omkostningsbevidsthed i kommunens økonomi. Det er velkendt og synligt. Konservative er dog af den opfattelse, at det at styre en kommune er et strategisk og vigtigt arbejde. Strategisk arbejde fremmes af forskellige omgivelser og inspiration. Omkostningerne er der jo styr på.'

'Fra konservativ side accepterer vi ikke præmissen for forslaget, da det virker mindre gennemtænkt og populistisk,' slutter udspillets ordlyd.

På byrådsmødet 17. september står der også 1. behandling af det nye budget på dagsordenen.

Publiceret 11 September 2019 14:45